Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brage Lundström: Gör kulturarvet åtkomligt

Annons

Inom Västmanlands läns gränser har funnits 250-300 hyttor/masugnar och hammare/bruk. Räknar man in sådana i landskapet Västmanland, efter Arbogaån, kanske ytterligare ett hundratal skulle tillkomma.

Är det inte dags att göra en kraftansträngning för att lyfta fram denna oerhörda kulturskatt och göra den tillgänglig för forskning? Även om en del gjorts i form av böcker och uppsatser, finns mycket att göra för att detta skall bli tillgängligt för studenter vid högskolan, släkt- och bygdeforskare eller för dem som "bara" har intresse att se hur deras förfäder levde.

Vilken fantastisk resurs skulle det inte vara om vi kunde skapa en (eller några) platser i länet där vi kunde göra vår fantastiska och stolta historia tillgänglig för allmänheten! Allt det material om vår tidiga industriella historia, som fortfarande finns kvar i länet, bör vi ta hand om själva innan den i likhet med så många bruks handlingar försvunnit till andra orter utanför länet. Idag finns "vårt historiska arv" i arkiv i Stockholm, Uppsala, Karlstad och Örebro. Det som finns inom

länet finns i många fall i biblioteks, skolors och andra byggnaders källare. I många fall utan att en intresserad person/forskare har möjlighet att ta del av handlingarna.

Arkiv Västmanland har idag ansvaret (gentemot statsmakten/Riksarkivet) att samla in och ta hand enskilda arkiv det vill säga företags, föreningars, enskilda personers arkiv. För detta fick vi föregående år cirka 400000 kronor från Riksarkivet. Från kommunerna

i länet och landstinget får vi cirka 150000 respektive 265000 kronor. Resterande upp till de cirka 1,4 miljoner som vi omsätter kommer från konsultintäkter, medlemsavgifter samt extra projektmedel. De ekonomiska resurser vi har ska räcka till löner för 1,85 arkivarietjänster samt 0,5 arkivassistent, hyror för kontor samt arkiv i Kolsva och till depån i Västerås, som vi hyr in oss i. Nästa år kommer vi kanske att bli tvungna att varsla personal.

När man kommer till Värmland, Örebro och andra läns motsvarande organisationer, med tiotalet arkivtjänster vardera, skäms man för att berätta hur vi har det i Västmanland. När de visar vad som gjorts i form av trycksaker, utställningar, hemsidor och mera för att tillgängligöra "deras lokala historia" blir man grön av avund. Eller rättare sagt man beklagar att västmanlänningarna inte också får liknande inblickar i sitt historiska arv.

En fråga till politikerna i Västmanland: Är det inte dags att vi med gemensamma krafter försöker samla oss för att på bästa möjliga sätt kunna presentera och tillgängliggöra vårt kulturarv? Det gäller dels att kunna ta hand om och härbärgera materialet och dels att visa eller göra det tillgängligt för en bredare allmänhet.

I dag gäller de mest akuta frågorna hur vi ska skydda handlingarna i arkivet i Kolsva från att påverkas av mögel på grund av för hög fukthalt. Hur vi ska kunna ta hand om arkivhandlingar från Surahammars bruk, som annars riskerar att försvinna? Hur vi ska undvika att varsla personal?

Vi kanske inte på dagen behöver bygga ett "Arkivcentrum" - men tänk om ett sådant fanns - som i Karlstad och Örebro! Då skulle studenter på högskolan kunna finna

materiel och underlag för forskning om några av våra viktigaste historiska händelser. Man skulle kunna skriva uppsatser och forska om Asea, Metallverken, Skultuna bruk, Landstinget, Västerås kommun och inte minst folkrörelserna i vårt län. Även vi "amatörforskare", det vill säga släkt- och bygdeforskare och andra intresserade av vår historia, skulle ha tillgång till forskningsmaterial. I ett

"Arkivcentrum" skulle även andra i länet verksamma bruks, föreningars och privatpersoners arkiv skulle kunna placeras, och bli tillgängliga för forskning.

Brage Lundström

ordförande i Arkiv Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons