Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bränn hellre soporna!

Annons

Sopförbränning är en mycket effektiv energiåtervinning. Bränning av sopor spar i energimängd motsvarande dubbelt så mycket olja jämfört med att röta soporna enligt Svenska Renhållningsverksföreningen. Dessutom blir utsläppen av koldioxid mindre globalt sett vid bränning jämfört med rötning beroende på den dåliga verkningsgraden vid rötningen.

Vid rötning av hushållsavfall återförs tungmetallerna i rötresterna till den odlade åkerjorden. Vid sopförbränning däremot, stannar tungmetallerna kvar i askan och kan tas om hand på ett säkert sätt. Sopförbränning är således ett sätt att rena åkerjorden från tungmetaller.

En fördel med att köra stadsbussarna på rötgas är, att partiklarna i dieselavgaserna försvinner från gatuplanet. Denna fördel kan dock nås på ett billigare sätt om bussarna körs på naturgas.

Vid sopförbränning kan hushållens sortering begränsas till farligt avfall, tidningar och övrigt inklusive alla förpackningar. Denna enklare sopsortering gynnar hushållens arbets-, lagrings- och transportinsats samt samhällets ekonomi och energibalans. Även med alternativet rötning kan kravet på sopsortering minskas, men då måste det komposterbara avfallet ha en egen påse med efterföljande dyrare insamling. Några kommuner i Sverige har i år backat på sorteringskravet.

För att få i gång en konstruktiv debatt om hushållssopor och konsumentförpackningar måste våra politiker på riksnivå ha tydliga mål, kunskap och politiskt mod. I dag präglas debatten mer av vad som anses politiskt korrekt i stället för fakta och kunskap.

Projektet Svensk växtkraft i Västerås är ett intressant men dyrt utvecklingsprojekt för bönderna, renhållningen och fordonsbranschen. Vi måste våga satsa på nya idéer och våga förlora för att driva utvecklingen framåt. Men varför skall så många kommuner experimentera med gasproduktion från sopor och gå på den ena nitlotten efter den andra? Varför skall västmanlänningarna betala ett europeiskt utvecklingsprojekt med höjd soptaxa, dyrare bussbiljetter och västeråsarna med ett riskabelt borgensåtagande och landet i övrigt med skattemedel. Det är ingen kommunal angelägenhet att kommunala politiker utan kompetens skall driva utvecklings- och forskningsprojekt. Den här typen av experiment skall finansieras helt via Bryssel och drivas av eller i samarbete med forskningscentra med kompetenta forskare.

Gunnar Björklund (m), ledamot i Västerås renhållningsstyrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons