Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bred samsyn för miljöarbetet önskvärd

Annons

I dag står förslaget till nytt miljöprogram på dagordningen för Västerås kommunfullmäktige. Därmed kan fullmäktige ta ett stort steg för att skapa en miljömässigt hållbar stad.

Programmet har utarbetats under lång tid. Stycken har skrivits om, det har lagts till och tagits bort för att ge programmet maximal slagkraft och effekt. Man kan beklaga att arbetet tagit lång tid. Men inget av oppositionspartierna, inte ens miljöpartiet, har ändå använt möjligheten att reagera på programförslaget under remisstiden.

Resultatet av programarbetet är ändå något de flesta borde vara nöjda med. Miljöprogrammet är i många avsnitt visionärt, utan att bli ouppnåeligt. Ambitionsnivån är hög vilket vi i socialdemokraterna och vänsterpartiet anser nödvändigt för att nå resultat. De tydliga målen ger även vägledning för företag, organisationer och enskilda västeråsare som vill vara med och bidra till en bättre miljö.

När kommunstyrelsen behandlade miljöprogrammet hade oppositionspartierna en helt annan inställning.

I stället för att omfamna programmets viljeinriktning ville man att det skulle skickas tillbaka för ytterligare behandling. När man inte fick gehör för detta, yrkade man på att programmet skulle avslås i sin helhet.

Oppositionen vill exempelvis ha handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet. Det är förvisso bra, men det är också redan en etablerad arbetsmetod för värdegrundsdokument som ska gälla under lång tid. I det nyligen antagna folkhälsoprogrammet lägger staden som exempel stor vikt vid konkreta handlingsplaner.

Kravet är också förvånande eftersom behovet av handlingsplaner finns tydligt uttalat på flera ställen

i programmet. Detta kan väl inte ha undgått oppositionen?

Oppositionen vill också ha tydliga kopplingar till nationella och regionala miljömål. Det är ett krav som förbryllar med tanke på vad som står i programmet. 13 av de 15 nationella miljömålen är fullt integrerade

i programmet (de två sista berör inte Västerås). Miljömålen har även

brutits ned i fokusområden för att göra arbetet mer strukturerat.

Att oppositionen vägrar att se det tydliga sambandet får stå för den. Det verkar vara viktigare att gå i polemik med majoriteten och experterna på stadsledningskontorets miljöenhet, än att kavla upp ärmarna och börja bygget av Västerås som miljöföre-döme.

Det som också förbryllar är miljöpartiets ställning i oppositionen. Partiet vill ständigt framhäva sin miljöprofil, men har ändå valt att samarbeta med bland annat moderaterna.

Moderaterna har länge slagits för att sälja ut alla kommunala bolag som Västerås Stad äger. Genomförs moderaternas försäljning av Mälarenergi tappar Västerås Stad kontrollen över hur energiproduktionen ska ske, liksom möjligheten att bedriva en aktiv miljöpolitik.

Privatiseras Mälarenergi kan en ny ägare också välja ett bränsle till energiproduktionen som är fossilt och icke förnybart, vilket självklart skulle vara en nackdel för miljön.

Moderaterna var också helt emot Mälarenergis framgångsrika satsning på förnybara biobränslen. Hur miljöpartiets medlemmar, som kämpar för en god miljö, kan ställa sig bakom ett samarbete med moderaterna är förvånande.

Ett omfattande program som miljöprogrammet är inte perfekt från början. Med tanke på den förhållandevis snabba utvecklingen, nya kunskaper och nya risker inom miljöområdet kan jag redan nu se framför mig att en översyn av miljöprogrammet kan behöva göras om några år.

Men nu är det viktigt att ange stadens ambition för det framtida miljöarbetet. Det vore naturligtvis bra med en bred samsyn om denna värdegrund. Miljöarbetet måste gå före kortsiktigt partipolitiskt tänkande. Kom upp ur skyttegravarna och fatta rätt beslut för Västerås!

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons