Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bred uppgörelse mot arbetslöshet nödvändig

Annons

Arbetslösheten kan bli regeringen Perssons fall. Och arbetslösheten blir vid ett maktskifte en mycket besvärlig fråga för den borgerliga alliansen.

Lite onyanserat kan man säga att socialdemokraterna angriper den öppna arbetslösheten med arbetsmarknadsprogram (åtgärder) och att de kan göra detta med stor precision eftersom den öppna arbetslösheten sjunker helt i förhållande till de pengar som satsas. Men det blir av detta inte så många riktiga jobb - något som det borgerliga blocket inte försummar att påpeka.

I den borgerliga alliansens Program för arbete är angreppssättet annorlunda. Kostnaderna för arbetsmarknadsprogram ska minska och företagen ska genom olika stimulanser förmås att anställda folk. Avsikten är att riktiga jobb på detta sätt ska skapas istället för kortsiktiga "AMS-åtgärder". Resultaten i det borgerliga angreppssättet är däremot mer osäkra eftersom allt vilar på en bedömning att Sveriges företag genom dessa stimulanser ska börja rekrytera också okvalificerad arbetskraft i stor omfattning.

Om de socialdemokratiska programinsatserna kan alltså sägas att de verkar snabbt och säkert medan det mesta talar för att borgaralliansens planerade insatser är mindre säkra och kommer att kräva en betydande startsträcka.

En borgerlig regering kommer att inleda sin maktutövning med den skyhöga arbetslöshet som redan finns. Just nu (vecka 32) är 367875 personer i Sverige och 11617 i Västmanland utan arbete genom att vara öppet arbetslösa eller i olika arbetsmarknadsprogram. Till detta kommer alla människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl och de som är undersysselsatta på grund av deltidsarbetslöshet.

En mycket het fråga inför ett eventuellt maktskifte blir hur den borgerliga regeringen kommer att hantera den redan existerande och mycket höga arbetslösheten. Kanske slopar man arbetsmarknadsprogram i sådan omfattning att den öppna arbetslösheten stiger till än högre höjder.

Ett annat scenario är att socialdemokraterna, kanske med skadeglädje, får bevittna att den borgerliga regeringen tvingas till att satsa stora ekonomiska resurser på arbetsmarknadsprogram för att inte framstå som omänsklig mot de arbetslösa.

Det finns ett tydligt historiskt exempel på det sistnämnda. I början av 1990-talet införde regeringen Bildt arbetsmarknadsprogrammet ALU (arbetsliv och utveckling) som var en massåtgärd i en tid av massarbetslöshet. Det blev faktiskt så att borgarna under några år överträffade socialdemokraterna i att föra en "socialdemokratisk" arbetsmarknadspolitik.

Min slutsats blir att arbetslösheten är ett så gigantiskt problem att inget av de politiska blocken kan angripa det effektivt på egen hand. Inget av blocken klarar att inför väljarna försvara en rimlig avvägning mellan det kortsiktigt nödvändiga att angripa den öppna arbetslösheten och det långsiktigt kloka att stimulera företagen till att skapa fler riktiga jobb.

I årets valrörelse är polariseringen stark i arbetslöshetsfrågan. Sannolikt måste de politiska blocken inför valet få "stånga av sig" mot varandra i denna komplexa fråga. Men frågorna om sysselsättning och arbetslöshet har den digniteten att en långsiktig uppgörelse över blockgränsen sannolikt blir nödvändig.

Per Hallström

Arbetslösheten är ett så gigantiskt problem att inget av de politiska blocken kan angripa det effektivt på egen hand, hävdar Per Hallström, före detta länsarbetsdirektör i Dalarna, Örebro och Östergötland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons