Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bussresenärer – vet ni vad som väntar er?

Annons

I VLT torsdagen den 20 och fredagen den 21 januari presenteras utredningen Smartkoll, en ny filosofi vad gäller bussresande i Västerås.

Fredagen den 28 januari har Hans G Erikson i ett utmärkt, balanserat och informativt debattinlägg diskuterat plus och minus hos ”Smartkoll” och avslutar med att efterlysa något slags remissförfarande som skulle låta bussresenärerna – som ju är de som blir drabbade – komma till tals.

Utredarna är dock tydligt förtjusta i sin produkt och ger intrycket att Smartkoll kommer att lösa de flesta kommunikationsproblemen i Västerås.

Man vet att berätta att minst 84 procent av västeråsarna kommer att bli nöjda. Hur man nu vet det?

Efter att ha tagit del av artiklarna i VLT, är jag inte så säker på den förväntade euforin hos västeråsarna – speciellt inte hos dem som är hänvisade till busstrafiken!

Den övergripande ambitionen tycks vara att räta ut busslinjerna, så att bussarna får kortare körsträcka och kortare körtid. De hinner då köra flera rundor per dygn och turtätheten kan ökas något utan att man behöver fler bussar, vilket naturligtvis tilltalar VL-ekonomerna. Baksidan är att hållplatser måste flyttas eller dras in.

Bussarna får kortare körväg – passagerarna mestadels längre gångväg. Detta är ett grepp som provats tidigare (till exempel i Vallby Centrum och Bjurhovda) med ilskna protester från drabbade passagerare som följd. Protester som VL då valde att bortse från.

Täta turer är naturligtvis bra; närhet till hållplats likaså. Projekt Smartkoll favoriserar ganska ensidigt täta turer och avfärdar önskemål om rimligt avstånd till hållplats med ”vissa kommer att få något längre till sin hållplats än i dag”. ”Något längre” kan vara mellan en och två kilometer för dessa ”vissa”, vilka sannolikt är flertalet passagerare. De kanske inte är lika glada som upphovsmännen/kvinnorna till ”Smartkoll”.

Låt oss titta på ett exempel: Den gröna Gryta-linjen 2. Den följer en i det närmaste rät linje från Västerås centrum längs Vasa-gatan–Rådjursgatan–Grytastigen–Anemonvägen till Norra Gryta. En dröm för en busslinjeplanerare, och naturligtvis bra för dem som bor intill denna räta linje, men ett problem för många som bor längre österut på Gryta, och som plötsligt får 1-2 kilometer till närmsta hållplats.

Ett problem i sammanhanget är att närmaste busslinje i ostlig riktning, som skulle kunna vara ett alternativ för dem som bor längst österut på Gryta, inte nås av fotgängare från Gryta utan en lång omväg (1,5–2 kilometer) runt antingen Norrleden eller Nyängsleden. Detta på grund av inhägnade tomter och grönområde.

Man tycks heller inte ha funderat över att busspassagerare till stor del består av äldre människor, ofta med någon slags funktionsnedsättning, samt skolbarn, det vill säga grupper som man helst inte borde tvinga ut i långa promenader i biltrafikmiljö till busshållplatsen.

En annan omständighet som ter sig lite kufisk är att Västerås stad för bara något år sedan anlade ett antal busshållplatser av den nya, trafiksäkra typ som hindrar bilar att passera under av- och påstigning på bussen. Detta längs den del av Anemonvägen som man nu – enligt Smartkollförslaget – tänker överge. Hållplatserna, som inneburit dyrbara ombyggnader av gatan, går ju knappast att flytta, utan får betraktas som bortkastade pengar.

Smartkoll erbjuder alltså västeråsarna:

w färre busslinjer,

w ökad turtäthet,

w längre promenadavstånd till hållplats, och

w högre kostnader.

Projektgruppen är tydligt entusiastisk över sitt förslag. De bussresenärer jag pratat med är däremot djupt besvikna. Men de tillhör inte de av projektgruppen favoriserade passagerare som råkar bo intill ”den räta linjen” och anses tydligen som mindre viktiga i sammanhanget.

Jag skulle önska att man intog en mer kritisk hållning till själva grundtanken i projektet – att turtätheten är det enda som betyder något, och att en längre promenad till hållplatsen nog bara är nyttig!

Mats LindbergVästerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons