Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg 1 000 nya bostäder per år

Annons
Mer krävs. Rödgröna får kritik för att bygga för få nya bostäder. Foto: VLT:s arkiv

Nyligen presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Västerås ett antal förslag för att öka bostadsbyggandet i kommunen. Leende på en stor bild i VLT påstod partiernas företrädare att de vill se 4 000 nya bostäder under de fem åren 2015–2019, det vill säga 800 nya bostäder per år. VLT kallade på sin ledarsida det så kallade initiativet för ”ambitiöst”.

Det rödgröna initiativet, och VLT:s kommentar till det, framstår som oerhört märkliga, då Västerås stads officiella mål redan är just 800 nya bostäder per år. Särskilt märkligt framstår initiativet mot bakgrund av att målet på 800 bostäder nyligen infördes på förslag från Folkpartiet.

Detta dessutom efter en långdragen process, där de rödgröna varit tveksamma och motsträviga och där det krävts massor med övertalning och statistik från FP:s sida för att få de rödgröna att förstå att det gamla målet på 600 bostäder varit på tok för lågt. Nu plötsligt presenterar de rödgröna FP:s politik som om den vore ett eget och offensivt förslag.

Dessutom lägger de samtidigt fram ytterligare en av Folkpartiets käpphästar kamouflerad i rödgrön dräkt: kravet på att kommunala markupplåtelser ska ske på villkor att byggnation kommer i gång snabbt, inom en i kontraktet fastställd tid.

Från Folkpartiets sida är vi givetvis glada att de rödgröna, och framför allt (S), till slut har velat lyssna och ansluta sig till det som varit vår politik. Vi är också glada att se att Socialdemokraterna lyfter fram hyresrättens roll, samt vill förtydliga Mimers uppdrag i det bostadsbyggande som måste till stånd. Även dessa punkter har Folkpartiet drivit och motionerat om i fullmäktige under den mandatperiod som nu snart är slut.

När vi i Folkpartiet tittar på den statistik som Socialdemokraterna och de rödgröna så länge ignorerat ser vi tydligt hur befolkningsökningen i Västerås kört ifrån bostadsbyggandet, med allvarlig obalans på bostadsmarknaden som följd. Många västeråsare kan inte hitta en bostad som passar deras behov.

I många fall hittar de ingen bostad alls, utan måste bo kvar i oönskade familjekonstellationer. Livskvaliteten sänks på ett avgörande sätt. Inte minst unga drabbas hårt.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Västerås ökat med 16 700 personer. Under samma period (2000–2013) har 6 000 nya bostäder färdigställts. I Västerås, precis som i de flesta delar av Sverige, bor det i snitt cirka två personer per bostad.

Denna siffra är mycket stabil över tiden. Den intresserade och seriöse kan lätt räkna ut att det sedan millennieskiftet byggts cirka 2 400 bostäder för lite i Västerås.

Det ackumulerade underskottet är alltså massivt! Enbart en snabb och kraftfull satsning på att öka takten i byggandet kan förhindra att bostadsbristen får en kraftigt hämmande effekt på tillväxten i Västerås för lång tid framåt.

Folkpartiet har, med ledning av den statistik vi här presenterar, kommit fram till att 800 nya bostäder per år inte räcker för nästa mandatperiod. I höst går vi till val på att höja stadens mål till 1 000 nya bostäder per år under perioden 2015-2019, alltså 5 000 nya bostäder totalt under perioden.

Med detta nya mål kommer vi förhoppningsvis inte bara att hålla jämn takt med befolkningstillväxten. Vi kommer också att kunna hämta igen en del av det underskott som ackumulerats. Vi hoppas den här gången att övriga partier, inklusive de rödgröna, inte ska behöva fundera i flera år innan de kommer fram till att det bästa är att ansluta sig till Folkpartiets politik i bostadsfrågan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons