Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte på Djäkneberget

Annons

Vid ömse sidor av Djäknebergsgatan drog staden Västerås första vattenledningar 1888. Vattenborgen byggs och området runt detta inlemmas med Djäknebergsparken i 1915 års stadsplan. Vattenborgen används i dag invändigt av hundratals ungdomar för skytteverksamhet. Den fyller därmed även en social funktion och nytta.

1936 byggs vattentornet som ett medeltida torn på denna parkmark och stadsarkitekten Erik Hahr ritar en byggnad som mycket väl passar Djäknebergsparkens stilideal.

Att använda ordval som "död" och "mestadels döda" passar inte in på en byggnad som enligt Länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets utredning har mycket höga kulturhistoriska värden och är synnerligen märklig.

Jag har läst utredningen som är på 21 sidor och finner att de ej har medtagit dessa ord. 1946 tillkommer även fonden "Stiftelsen Ruth Randall Edström minnesfond". Enligt gåvobrevet skall 50 procent av "den årliga" avkastningen användas till förskönande av parkerna Djäkneberget.

Fondens kapitalbas var 2005 över 30 miljoner kronor. Så pengar för ett museum, förs att snygga till området och utsiktstorn finns att tillgå enligt Sigvard Edströms önskan.

Ett utsiktstorn kan även ha öppet april, maj, juni, juli, augusti och september. Människan behöver komma ut för att få dagsljus och kultur.

Från 1920-talet och fram till 1977 användes den ena bassängen som friluftsbad för allmänheten, vattenpolomatcher med gräsmatta runtomkring. 1977 fylldes den igen för man behövde området för parkskötseln.

Ett alternativ kan vara att skapa ett sommarfriluftsbad i den återstående vattenborgen genom att ta bort överbyggnaden. Att bygga om vattentorn som symboliserar stadens modernisering ogillas och att åberopa detta som en garanti för ett bevarande är tvärtom en stor förvanskning. Linköpings ombyggda vattentorn ser i dag mer ut som ett lysande höghus.

Vattentornet har allt av sin interiör bevarat och bör därvidlag få en museal uppgift på sikt och användas som utsiktstorn. Det har varit i bruk till och med 2004. Givetvis finns det vattentorn i andra delar av landet som är ombyggda till bostäder, men då är de inte placerade i en känslig kulturell parkmiljö av riksintresse. Det har ett mycket högt industripedagogiskt värde och är på så sätt mycket sällsynt.

Vattenborgen och Vattentornet ger givetvis ett högt existentiellt värde till Västeråsarnas hemhörighet. Att relativt ostört gå på Djäknebergsgatan i dag med den lundartade parkmiljön runt vattenborgen ger en fridfull och mycket värdefull naturupplevelse.

Undersökningar vid svenska sjukhus har visat att det finns ett samband mellan patienters fysiska och psykiska hälsa och vistelser i park- och naturområden.

Barns motorik tränas genom att de får gå och springa i ojämn terräng och klättra bland stenar. Runt vattentornet finns många stenar att klättra på.

Tillgängligheten med parkeringsplatserna på Djäknebergsgatan är av avgörande betydelse för hur en park eller ett grönområde användas. Området är givetvis ej avskilt utan en viktig del av Djäknebergsparkens historia.

Västerås Stad har ingen brist på alternativa markområden att bygga på och därmed finns det annan lösning på byggplanerna. Det finns gott om attraktiva lediga lägenheter på Lillåudden med en vidunderlig utsikt över Mälaren och staden.

Eilif Petersen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons