Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggbranschen: Fixaren styr handel med svartarbete

Försäljning av svarta tjänster, rekrytering av svart arbetskraft och penningmaskering är nödvändiga faktorer för organiserad handel med svart arbetskraft.

Annons

Genom att fokusera på de centrala aktörerna och försvåra deras möjligheter att rekrytera och hantera svart arbetskraft kan kriminell verksamhet inom byggbranschen motverkas. Byggbranschen i samverkan (byggarbetsgivarna och byggfacken) har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten finansierat ett forskningsprojekt genomfört av Brottsförebyggande Rådet (Brå) om den organiserade handeln med svart arbetskraft.

Till skillnad från tidigare undersökningar har detta forskningsprojekt en mer kriminologisk utgångspunkt och fokuserar mindre på de inblandade bolagen och mer på de personer som begår brotten och hur dessa personer använder bolag som verktyg i den kriminella verksamheten. Det är alltså inte bolagen som agerar utan det är de individer som styr företagen som agerar. Genom analys av de kriminella individernas arbetssätt har ett antal roller identifierats: den kriminella entreprenören, fixaren, svartarbetaren, målvakten, torpeden. De fyller alla avgörande funktioner i den organiserade handeln med arbetskraft.

Även kriminell entreprenadverksamhet förutsätter en kund. Oftast är kunden omedveten om den ekonomiska brottsligheten men ibland känner kunden till eller borde förstå att entreprenörens verksamhet inte tål att synas. Brå föreslår att de brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärderna utformas med ett aktörsfokuserat perspektiv. Bland annat föreslår de traditionellt brottsbekämpande åtgärder som informatörer och infiltratörer för att ringa in och slå till mot centrala aktörer. Ytterligare en brottsförebyggande åtgärd med fokus på rollerna är att slå till hårdare mot svartarbetarna. Detta gäller särskilt de kvalificerade yrkesarbetarna som har störst möjlighet att välja att arbeta vitt i stället för svart. Andra centrala förslag är översiktliga och fördjupade seriositetskontroller från beställarna, skatteinbetalningar specificerade på individnivå och rätt för Skatteverket att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplasterna.

Byggbranschen i samverkan tar avstånd från alla former av svartarbete inom byggsektorn. Vi vill förbättra konkurrensen och än tydligare fokusera på kvalitet och utveckling. Branschen ska uppfattas som attraktiv, seriös och kompetent. Oseriösa aktörer på alla nivåer och delar av branschen ska få svårt att agera och därför har Byggbranschen i samverkan lagt fast ett åtgärdsprogram "Krafttag mot svartarbete". Programmet innehåller åtgärder för att bekämpa svartarbete i olika former både inom den professionella sektorn och inom konsumentsektorn. Vissa åtgärder tar branschen ansvar för, andra åtgärder vilar på statens axlar. Staten går i dag miste om skatteintäkter på mellan 10-20 miljarder kronor om året på grund av svartarbete i byggbranschen.

Från branschens sida inför vi ID06 som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistats på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen. Närvaroredovisning möjliggör skattekontroll. ID06 syftar till att tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita arbetet.

Med ID06 skapas förutsättningar för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att i efterhand genomföra effektiv skattekontroll. I dag tillåter inte lagstiftningen Skatteverket att utnyttja ID06 för skattekontroll. I restaurang- och frisörbranscherna har införts lag om att dessa ska ha en personalliggare och att Skatteverket ska ha möjlighet att oanmält kontrollera liggaren mot de faktiska förhållandena. Vi föreslår att lagen kompletteras med en för byggbranschen anpassad möjlighet till effektiv skattekontroll.

I dag redovisar företag sina skatter och arbetsgivaravgifter månadsvis till Skatteverket i en klumpsumma. Av denna redovisning framgår inte vilka anställda som inbetalningen avser. Oseriösa aktörer kan upprätthålla en legitim fasad genom att sköta sina inbetalningar korrekt men redovisa ett felaktigt lågt belopp utan nämnvärd risk för upptäckt. Genom att koppla inbetalningen till enskilda individer så försvåras redovisning av oriktiga siffror och det skapas en möjlighet att bedöma om inbetalningen är korrekt. Byggbranschen i samverkan vill att regeringen skapar möjligheter för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att de månatliga inbetalningarna av skatter och arbetsgivaravgifter fortsättningsvis ska kopplas till den individ som inbetalningen avser. Detta skulle medföra att rekrytering och hantering av svart arbetskraft försvåras och att statens skatteintäkter ökar väsentligt.

Bo Antoni

Vd Sveriges Byggindustrier

Hans Tilly

Förbundsordförande Byggnads

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons