Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggbranschen: Svartjobbens omfattning kan inte accepteras

Annons

För att bekämpa svartarbete måste regeringen gå till handling. Vi anser att regeringen är för passiv, vilket förstärker rådande beteende och inställningen till svartarbete.

De senaste åren har det formligen öst ner olika rapporter kring svartarbete. Skatteverket konstaterar i en undersökning att

attityden och värderingarna accepterar att studerande och ungdomar jobbar svart. Det framkom dessutom att de som köper svart gärna äger sin bostad, har hög inkomst och låg ålder. I del två av samma undersökning kom ett antal idéer till ett modernare skattesystem som skulle göra det enklare att göra rätt med skatten och svårare att göra fel med bidragen.

Brottsförebyggande rådet och Skatteverket bedömer att 4-6 procent av de felaktiga utbetalningarna från trygghetssystemen är kopplade till personer som arbetar svart. Det innebära att staten förlorar mellan 2-3 miljoner kronor om dagen genom dessa bidragsbrott. Delegationen mot felaktiga utbetalningar som beställt studien anser att staten bland annat ska ha effektivare kontroller genom tillgång till månadsuppgifter om vita inkomster samt möjligheter för myndigheter att göra oannonserade arbetsplatsbesök.

I rapporten "Fina fasader med fixade fakturor" har Brottsförebyggande rådet beskrivit kriminella entreprenader i byggbranschen samt presenterat förslag till hur den organiserade handeln med svart arbetskraft kan förebyggas. Det handlar bland annat om att försvåra rekrytering och hantering av svart arbetskraft.

Dessa utredningar visar på ett känt och omfattande problem för hela samhället. Glädjande nog visar de också att det finns lösningar på problemet i utredningarna. Enskilda riksdagsmän har uppmärksammat frågan i motioner och interpellationer.

Byggbranschen i samverkan har tagit fram ett åtgärdsprogram som riktar sig mot svartarbete inom både den professionella sektorn och hushållssektorn. En av dessa åtgärder inför vi nu från branschens sida på eget initiativ - ID06 - legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistats på en byggarbetsplats.

ID06 fungerar i praktiken som en elektronisk personalliggare, där närvaroredovisningen skapar förutsättningar för Skatteverket att genomföra skattekontroll. Idag tillåter inte lagstiftningen Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera närvaroredovisningen.

Konkurrensverket har däremot en möjlighet att genomföra

oanmälda arbetsplatsbesök i så kallade gryningsräder.

I restaurang- och frisörbranscherna har det införts en lag om att dessa ska ha en personalliggare och att Skatteverket ska ha möjlighet att oanmält kontrollera liggaren mot de

faktiska förhållandena. Vi föreslår att lagen kompletteras med en för byggbranschen anpassad möjlighet till effektiv skattekontroll.

Vi anser också att företagens inbetalning av de anställdas källskatt och arbetsgivaravgifter ska kopplas till enskilda individer. Idag redovisar företag dessa till Skatteverket i en klumpsumma. Av denna redovisning framgår inte vilka anställda som inbetalningen avser.

Oseriösa aktörer kan upprätthålla en legitim fasad genom att sköta sina inbetalningar korrekt men redovisa ett felaktigt lågt belopp utan nämnvärd risk för upptäckt. Genom att koppla inbetalningen till enskilda individer så försvåras redovisning av oriktiga siffror och det skapas en möjlighet att bedöma om nivån på inbetalningen är korrekt.

Båda förslagen har bred förankring, dels hos parterna på arbetsmarknaden, dels hos Skatteverket och Brottsförebyggande rådet men även från enskilda ledamöter hos såväl alliansen som oppositionen. Anders Borg hävdade nyligen i en interpellationsdebatt om åtgärder mot svartarbete att "vi i praktiken är överens om inriktningen och målsättningarna".

Byggbranschen i samverkan vill uttrycka det ännu tydligare: vi är överens om åtgärderna också. Vi ska inte behöva finna oss i en situation där svartarbete i olika former ska få fortsätta. Vi vill inte ha lagar och regler som skapar en moral och etik där svartarbete är accepterat i så stor omfattning som det är idag. Vi vet att regeringen inte vill ha det heller. Vi drar vårt strå till stacken. Vi saknar dock handling från regeringen.

Bo Antoni

vd Sveriges Byggindustrier

Hans Tilly

förbundsordförande Byggnads

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons