Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggnads: Arbetsgivarna förhalar viktiga regler

Annons
Riskfyllt jobb. Byggarbetsplatser är bland de värst utsatta när det gäller dålig arbetsmiljö, skriver Hans Tilly och Mats Engström. foto: scanpix

Varje månad dör en byggnadsarbetare. År ut och år in. Förra året steg dödstalet till 17 personer. Totalt i Sverige omkom 67 människor, den yngsta en 15-årig sommarvikarie och den äldsta en 80-årig egenföretagare, i dödsolyckor på arbetsplatserna 2008. Bara i Västmanland förekom det sammanlagt 1 186 arbets-olyckor och arbetssjukdomar under 2008.

Bakom olycksstatistiken döljer sig bland annat bristande arbetsmiljökunskap hos arbetsgivarna, framför allt vad gäller risk-bedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Hittills i år har 37 personer omkommit. Det är så här verkligheten ser ut och vi vet att just byggarbetsplatser är bland de värst utsatta när det gäller dålig arbetsmiljö.

Därför är det med stor förvåning som vi har hört att Svenskt Näringsliv vill skjuta upp viktiga arbetsmiljöutbildningar. Arbetsgivarna har haft mer än ett år på sig att se till att arbetsmiljöutbildningarna genomförs på arbetsplatserna som en följd av nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Men nu vill alltså Svenskt Näringsliv skjuta upp utbildningarna och skyller på tidsbrist.

Den 25 november förra året beslutade Arbetsmiljöverket om ändringar i arbetsmiljölagens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete. Ändringarna, som ska träda i kraft vid årsskiftet, innebär att de personer på arbetsplatserna som fungerar som byggarbetsmiljösamordnare ska utbildas för att uppfylla det krav på kompetens som krävs för uppgiften. Ändringarna i föreskrifterna har kommit till genom samråd med fram-för allt parterna inom byggsektorn som ju berörs mest.

Föreskrifterna är viktiga för medlemmar inom Byggnads. Vi tycker att ändringarna är bra och ser dem som ett verktyg för öka kunskaperna om arbetsmiljö på arbetsplatserna och få ner antalet arbetsrelaterade olyckor och dödsfall.

Arbetsgivarna har haft närmare ett år på sig, sedan beslut om ändringarna i föreskrifterna togs, att se till att byggarbetsmiljö-samordnarna får den utbildning de behöver och ska ha enligt de nya föreskrifterna. Trots detta begär nu Svenskt Näringsliv, i en skrivelse till Arbetsmiljöverket, att man ska vänta ytterligare ett år med att låta föreskrifterna träda i kraft. Svenskt Näringsliv menar att man inte hunnit genomföra utbildningarna i tid.

Vi menar att arbetsgivarna borde ha haft bättre framförhållning och sett till att utbildningarna blev genomförda i stället för att försöka se till att det går ytterligare tid innan de här viktiga reglerna börjar gälla.

I dag besöker vi utbyggnaden av Centrallasarettet i Västerås där en av våra medlemmar omkom på jobbet i februari i år. Detta för att med byggnadsarbetarna diskutera den viktiga frågan om arbetsmiljö. För oss verkar det som att Svenskt Näringsliv lägger mer tid och resurser på att hålla tillbaka lönekrav och angripa las och kollektivavtal än att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Hans Tilly, ordförande Byggnads, Mats Engström, ordförande för Byggnads i Mälardalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons