Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggpakt ger fler Västeråsbostäder

Annons
Byggfeber. Politikerna tävlar om att vilja bygga mest bostäder, Socialdemokraterna vill ha en byggpakt i Västerås.Foto: TT

För oss socialdemokrater är rätten till en bostad fundamental och grundläggande. Byggandet av fler bostäder är en central del i vår politik.

Utan en bostad riskeras möjligheten att tillgodogöra sig andra rättigheter och friheter i livet som till exempel att börja på utbildningen man drömt om eller ta jobbet man har fått.

Bostadsförsörjningen är med andra ord en viktig del i den generella välfärds-politiken. Den är även viktig för en långsiktigt social- och miljömässigt hållbar utveckling.

Fler hyresrätter till rimliga kostnader är avgörande för framgång.

Regeringarna Reinfeldt saknar nationell bostadspolitik. De har inte lyckats minska regelbördan som varit ett mål.

Dessutom så har de tagit bort allt stöd för byggande av hyresrätter. Politiken har inte lett någonstans utan snarare haft en negativ inverkan på bostadsbyggandet.

Orättvisan mellan upplåtelseformer har också förstärkts. Hyresrätten har kraftigt missgynnats jämfört med ägande- och bostadsrätt.

En bättre bostadsförsörjning och högre byggtakt kräver ett samlat grepp runt politiken. Det räcker inte att som idag dutta med förändringar i plan- och bygglagen samt helt ignorera de uppenbara skevheter som finns när det gäller de ekonomiska styrmedlen.

Vi socialdemokrater anser att det behövs en ny målsättning för bostads-politiken, ett mål som tar sin utgångspunkt i samhällets och människors behov av en fungerande bostadspolitik. Vi menar att alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö.

Boende- och bebyggelsemiljön ska utgå ifrån människors efter-frågan och behov och bidra till jämlika förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.

Glädjande nog verkar det finnas en bred politisk enighet kring ett ökat bostadsbyggande i Västerås. Vi vill leda arbetet för att hitta långsiktiga lösningar och gemensamt ansvars- tagande för ett ökat bostadsbyggande i Västerås. Detta då regeringen lämnar total walk over i denna fråga.

Vi vill börja med att skapa en byggpakt tillsammans med byggherrarna och övriga intressenter i Västerås. Vi vill gemensamt hitta vägar för att riva ner hinder och öka bostadsbyggandet.

Vi vill att det ska byggas minst 4000 bostäder i Västerås under den kommande perioden, för detta krävs samarbete. Vi vill ge Mimer ett mål att bygga minst 1000 bostäder på fem år och skapa ekonomiska förut- sättningar för så att detta kan bli verklighet.

Vi vill säkerställa hyresrätten och satsa på mindre bostäder särskilt riktade mot behovet hos de unga.

Behoven av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar måste också lyftas in i en bedömning av det framtida behovet av bostäder. Samtidigt behöver vi fokusera på utvecklingen av flera stadsdelar i Västerås.

Vi föreslår att utvecklingsprogram tas fram i dialog med de boende och på så sätt kan hela Västerås utvecklas, även våra mindre orter! Detta kommer vi att jobba för tillsammans med alla som delar vår vision om ett Västerås i utveckling.

Anders Teljebäck Lars Eriksson Socialdemokraterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons