Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggstarten av E 18 Enköping-Sagån får inte försenas

Annons

Det är med stor oro som vi i kommunerna längs E 18 mellan Enköping och Örebro har tagit del av Vägverkets budgetunderlag för de kommande åren. Där finns inga medel avsatta för E 18-sträckan Enköping-Sagån. Den planerade byggstarten 2006-2007 kan bli försenad till 2013.

En utbyggnad och uppgradering av E 18 till motorväg längs sträckan Enköping-Sagån är en trängande nödvändighet, och står mycket högt upp på vår önskelista om infrastrukturinvesteringar. Vi accepterar inte att väghållningsplanen frångås på denna punkt.

E 18 Enköping-Sagån har en mycket låg standard, en standard som ligger långt under vad som krävs för att klara dagens trafik och ännu mindre för att klara morgondagens mer omfattande trafik.

Den aktuella delen av E 18 ärockså den allra mest olycksbelastade vägsträckan i hela landet. Den låga standarden genererar många olyckor med onödiga skador och dödsfall som följd, olyckor som även betyder mycket mänskligt lidande.

Detta stämmer inte med statens och Vägverkets "nollvision". Boende och pendlare utefter E 18 riskerar att dödas eller allvarligt skadas, och det kan inte accepteras av oss i kommunerna.

Vi kan i stället se att vår region allt mera utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion. Arbetspendlingen sker i dag över allt längre sträckor. En väl fungerade infrastruktur är då en förutsättning för tillväxt och utveckling. Med en bredare regional samverkan kan investeringar i bostäder, service, infrastruktur med mera delas av flera till en lägre kostnad.

Även regeringen har slagit fast infrastrukturens betydelse genom särskilda insatser i regioner där företagsutvecklingen varit hotad. Tyvärr har även våra kommuner drabbats av detta.

Bahco i Enköping har som exempel aviserat en nedläggning av tillverkningen av verktyg som berör cirka 275 personer. Nu i dagarna har Yara i Köping varslat om att 55 personer förlorar arbetet när växtnäringsproduktionen läggs ned.

Vi vet att näringslivet i våra kommuner är beroende av en god infrastruktur när de beslutar om sina investeringar. E 18 Enköping-Sagån är dock en hämsko och bromskloss för ett effektivt trafikflöde och rationella transportlösningar. Därmed dämpar vägsträckan tillväxt och utveckling i hela norra Mälardalen.

En försenad byggstart för E 18 Enköping-Sagån anser vi därför som mycket olycklig eftersom det starkt påverkar förutsättningarna för våra kommuner, och inte minst för samverkan och utveckling i och mellan Enköping och Västerås.

Även övriga kommuner längs vägsträckan är i hög grad beroende av denna delsträcka. Örebro kommun ser till exempel denna delsträcka som en mycket viktig länk för Örebros utveckling, inte minst inom logistikområdet.

Vårt tydliga budskap till Vägverket och statsmakterna är därför: Bygg ut E 18 på sträckan Enköping-Sagån till motorväg, och börja med jobbet i år.

Åke Hedén (c)

Enköpings kommun

Ulla Persson (s)

Västerås stad

Agneta Ivemyr (s)

Hallstahammars kommun

Elizabeth Salomonsson (s)

Köpings kommun

Olle Ytterberg (s)

Arboga kommun

Jonas Karlsson (s)

Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons