Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byt spår, SJ!

SJ planerar nedskärningar i tågtrafiken till hösten. För Västerås del märks det tydligast genom färre avgångar till och från Stockholm.

Annons

SJ anser sig tvunget att vidta åtgärder för att minska sina kostnader. Detta beror delvis på att vi har en situation där tågtrafiken ska täcka alla de kostnader den själv ger upphov till.

Samtidigt ska den fungera i konkurrens med biltrafik och flyg där skatter och avgifter inte alls täcker de kostnader trafiken ger upphov till i form av klimatförändringar, miljörelaterad ohälsa, trafikolyckor med mera. Den avreglerade tågtrafiken, bolagiseringen och höga avkastningskrav är på väg att förstöra de resandes tilltro till tågtrafiken som ett alternativ till andra färdsätt.

Att SJ har problem beror också på att staten inte tagit sitt ägaransvar på tillräckligt allvar. Vänsterpartiet anser att SJ som ett samhällsägt företag bör ha en ägarstrategi som prioriterar samhällsnyttan och medborgarnas behov. Vi föreslår därför att SJ ges direktiv att, i stället för lönsamhet, prioritera uppfyllelse av de transportpolitiska mål som riksdagen fastställt. Statens utdelningskrav på 13 procent bör sänkas till en rimligare nivå. SJ ska drivas på ett effektivt sätt och med en rimlig avkastning men detta ska inte tillåtas motverka företagets egentliga uppgift.

I samarbete med andra aktörer ska SJ bedriva en verksamhet utifrån de resandes behov i hela landet. Vi föreslår också ett trafikeringsavtal som ger SJ ensamrätt till persontrafik på spår men också skyldighet att upprätthålla en god kollektivtrafik inom hela landet. SJ har en strategisk roll i den omställning till en långsiktigt hållbart transportsystem som vi lade grunden till genom satsningen på 101,5 miljarder kronor till järnvägen de närmaste tolv åren. Men det är ingen större poäng med nya spår om det inte finns fungerande och pålitlig trafik på spåren.

Alltså, byt spår SJ och lyssna på folkets behov!

Men det är inte bara inom SJ som stora nedskärningar hotar. Den övriga kollektivtrafiken som bedrivs av kommuner och landsting hotas också. Vänsterpartiet har gjort en kartläggning som visar att kollektivtrafiken står inför nedskärningar över hela landet. Nedskärningarna kommer att drabba många människor som är beroende av kollektivtrafik. Enligt den statliga Kollektivtrafikkommitténs betänkande är mer än hälften av det svenska folket beroende av kollektivtrafik för att komma till arbete, skolor, vård och fritidsaktiviteter.

Bussen, tåget eller tunnelbanan är en nödvändighet för att vardagen ska fungera. Beroendet är starkt knutet till vissa grupper, exempelvis barn, ungdomar, låginkomsttagare, äldre och kvinnor. Deras möjlighet att leva ett normalt liv och delta i samhället beror på kollektivtrafiken. Dessvärre pågår för närvarande en nedrustning av sällan skådat slag inom kollektivtrafiken. Kollektivåkandet har dessutom fördyrats avsevärt de senaste åren medan bilåkandet blivit allt billigare.

Kollektivtrafiken är en grundläggande funktion för samhället. Det finns en direkt koppling mellan kollektivtrafik, medborgarnas välmående och samhällets funktion och hållbarhet. En dramatisk neddragning av trafiken kommer att drabba, inte bara de grupper som är beroende av trafiken, utan även miljön.

I ett läge då huvudmännens ekonomi är hårt trängd måste staten ta sitt ansvar genom att träda in och försäkra att trafiken upprätthålls och att de som är beroende av kollektivtrafiken inte drabbas, särskilt i de kommuner som har svårt att upprätthålla en kollektivtrafik av hög kvalitet. Därför behövs snabba politiska beslut och tillskott av resurser. För vänsterpartiet är en bra fungerande kollektivtrafik en hjärtefråga. I samband med höstens arbete kräver därför vänsterpartiet omstuvningar i budgeten som leder till att staten tar ansvar för att stoppa nedläggningar av kollektivtrafiken.

KARIN THORBORG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons