Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Behåll grunden i Proaros beställar/utförarmodell

Västerås stad har gjort en organisationsöversyn med syfte på att lägga fram förslag på en framtida organisationsstruktur för de mjuka verksamheterna inom Västerås stad.

Annons
Kommunala utmaningar. Det är viktigt att tänka i termer av konkurrens snarare än i termer av kommunalt monopol.

Förslaget ska klara morgondagens kommunala utmaningar. Den valda organisationsmodell ska klara målen gällande verksamheternas kvalité, god resurshållning, tydligare roller och ansvar, styrbarhet – politiska genomslag, ökad medborgardialog, innovation och förmåga till anpassning.

Stadens utredning har tittat på tre modeller: traditionell förvaltning, beställar-utförarmodell och kundvalsmodell. Arbetet har varit brett och processinriktat med fyra olika faser: kunskapsinhämtning, analys, formulering och ställningstagande.

Det har varit viktigt att arbetet har varit förutsättningslöst då de olika partierna har haft olika förkärlek till vissa modeller. Utredningen har hittat både för och nackdelar med alla tre modellerna men den finner att nuvarande modellen ändå bäst balanserar de olika målen. Ur ett rent maktpolitiskt perspektiv så är en traditionell förvaltning bäst och ur ett rent valfrihetsperspektiv för medborgaren är kundvalsmodellen att föredra.

Vill man därför balansera politikens makt och medborgarnas makt så är beställar- utförarmodellen rätt organiserad att föredra. Visst finns det problem med otydliga roller, oförmåga att lyssna av såväl politiken, medarbetare som medborgare. Det handlar dock om modellvård och tydligare arbetsordning.

Nu kommer inte förslaget se ut så här eftersom flera partier redan före utredningen ändå bestämt sig för hur förslaget ska se ut.

Moderaterna och Socialdemokraterna vill trycka in skolan i en linjeorganisation, en så kallad traditionell förvaltning. Detta stöds också av Vänsterpartiet som egentligen vill ha allt i förvaltning, detta tycks också gälla Miljöpartiet.

Centerpartiet gillade inte beställar-utförarmodellen en gång när den infördes, men vi försöker se pragmatiskt på det hela och då vi lever i en värld där verksamheten på något vis är konkurrensutsatt, antingen via upphandling eller via kundvalsmodeller så delar vi utredningens slutsatser att behålla men reformera modellen är klokast.

Den största utmaningen för skolan är att få den att både lyssna och rätta sig till fattade beslut och samtidigt ha förmåga att lösa sina uppgifter på sitt eget sätt. Centerpartiet vill därför utveckla en modell med ökat självbestämmande men det tror vi görs bäst i en beställar-utförarmodell. Vi tror att detta också går att utveckla inom vård och omsorgsområdet. Men ingen organisation kan hänga löst i luften utan bör ingå i ett större nätverk som i det här fallet en utförarorganisation som kan produktion och marknad. Att tänka konkurrens och inte tänka kommunalt monopol, anser vi vara viktigt.

Ett annat skäl är att den oro och otydlighet som blir följden av nuvarande förslag leder till att risken at dugliga medarbetare söker sig bort från Västerås stad. Ett ytterligare skäl är att den föreslagna modellen inte löser problemen kring enheternas IT- och lokal-kostnader. Här finns tankar som har stannat i det inre maskineriet hos stadsledningen.

Centerpartiet beklagar att det tycks finnas en majoritet för att riva upp det som är i stället för att reformera det vi har och utveckla till exempel enheternas ökade självständighet inom ramen för en effektiv utförar-organisation med stark självkänsla och respekt för dugliga konkurrenter inom såväl skola, vård, omsorg som kultur. Ska vi öka politiseringen i verksamheten eller öka medborgar– och medarbetarinflytandet?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons