Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Förstärk kollektivtrafiken i Mälardalen!

Vi i Centerpartiet vill ha kvar våra visioner. Strandade regiondrömmar ska inte hindra Mälardalens utveckling, som är starkt relaterad till en fungerande kollektivtrafik i hela regionen.

Annons
Fler på språng. Infrastrukturnätet måste byggas ut för att klara framtida utmaningar. Trafiken ska vara tillgänglig för alla och av hög kvalitet, skriver debattörerna.

Infrastrukturnätet måste byggas ut för att klara framtida utmaningar. Detta kräver struktur, logik och täta förbindelser, både för tåg- och busstrafik. Det är viktigt att knyta samman Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län. En samspelt utveckling ökar förutsättningarna för att uppnå vår vision.

Våra län är delar av en gemensam och funktionell region där Stockholm utgör ett viktigt centrum. En fungerande kollektivtrafik länkar samman städer och skapar miljöfördelar. Olika marknader knyts samman, samtidigt som arbets- och bostadsmarknaders potential utnyttjas.

All statistik pekar på en kraftig ökning av resandet med kollektivtrafik i Mälardalsregionen. Morgondagens behov ställer krav på en sammanhållen kollektivtrafik, vilket blir beslutsfattarnas utmaning. Kollektivtrafiken ska inte bara anpassas till gällande arbets- och studerandependling. Den ska skapa nya pendlingsmöjligheter. Samordnade biljettlösningar med prisvärda pendlarkort, även länsöverskridande, är också viktiga. Mot denna bakgrund vill Centerpartiet förstärka kollektivtrafiknätets kapacitet med nya linjer och mer frekventa turer.

Västmanlands, Södermanlands, och Uppsala län måste tillsammans med Stockholms län erbjuda trafik som dels är anpassad till kunderna och deras resebehov, dels bidrar till regional integration, ökad sysselsättning, ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och effektiv resursanvändning. Trafiken ska vara tillgänglig för alla och av hög kvalitet. Kontinuerligt sam-arbete med kommuner och andra trafikhuvudmän, grannlän/regioner, trafikföretag, såväl som berörda departement och statliga myndigheter, är givet.

I dag står Stockholms län för nästan 55 procent av det totala antalet resor med lokal och regional kollektivtrafik i Sverige. Mot-svarande andel för Västra Götaland är nästan 18 procent, medan Skåne står för drygt 11 procent. Uppsala och Östergötlands län står för vardera drygt två procent av resorna. Jönköping, Halland och Dalarna sker strax över en procent av landets kollektivtrafikresor i respektive län, medan i resterande 13 län ligger lägre. Kollektivresandet i Skåne har ökat från cirka 70 miljoner resor 1999, till omkring 144 miljoner 2010.

Centerpartiet och förra infrastruktur-ministern Åsa Torstensson har varit en drivande kraft bakom den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012. Människors resande sätts i fokus. Resenären väljer själv sin resa utifrån en rad kvalitetsaspekter, service- och prisnivåer.

Kollektivtrafikmyndigheterna ska se till att medborgarna får en tillfredsställande kollektivtrafik i sin vardag.

Resenären vill ta sig mellan olika platser på ett enkelt och bra sätt. Administrativa länsgränser är ointressanta.

Birgitta Andersson oppositionsråd, Landstinget Västmanland

Mattias Claesson, gruppledare ,Landstinget Sörmland

Johan Örjes, Landstingsråd, Uppsala län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons