Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Låt Sverige bli nybyggarlandet utan barnfattigdom

Annons
Fler i jobb, ökade skatteintäkter. Centerpartiets övertygelse är att det behövs fler människor för att få Sverige att växa och för att hitta svaren på framtidens frågor, skriver Mikael Palmqvist.foto: scanpix

För Centerpartiet är det viktigt att ha en politik som motverkar fattigdom. Inte en politik som motarbetar rikedom.

Den relativa fattigdomen i Västerås, Västmanland och Sverige har ökat samtidigt som den absoluta fattigdomen minskat. I Social rapport 2010 från Socialstyrelsen fram-kommer att mellan 1996 och 2007 minskade andelen fattiga med inkomster under socialbidragsnormen kraftigt. Sedan kom den ekonomiska krisen, vilken bland annat ledde till en snabbt stigande arbetslöshet. Det i sin tur medförde att de sämst ställda fick mindre att leva på i kronor och ören.

Om de fattiga barnens föräldrar i Sverige kommer i arbete leder det till minskad barnfattigdom därför att mamma och pappa får jobb. Dessutom leder det till ökade skatte-intäkter. Dessa skatteintäkter är en förutsättning, samt garanti för fortsatt satsning på bland annat förskola, försörjningsstöd och socialförsäkringar!

Barn som växer upp i fattiga familjer har ofta arbetslösa föräldrar. Många föräldrar lever i ett långvarigt beroende av kommuners ekonomiska bistånd (socialbidrag). Nu är den viktiga och stora aktuella uppgiften för alla samhällsengagerade samt oss ansvariga politiker att täta luckorna i välfärdssystemet. Detta bör ske genom att;

w underlätta för dem som vill starta företag,

w bättre villkor för företag som vill anställa,

w fortsatt satsning och utveckling av reformarbetet kring rut- och rotavdrag,

w sänkt restaurangmoms, och

w sänkt arbetsgivaravgift och förändringar i Lagen om anställningsskydd (Las).

Dessa ovan redovisade centerpartistiska reformförslag leder till minskad barnfattigdom. Låt Västerås, Västmanland och Sverige bli ett attraktivt nybyggarland!

Mer än hälften av de barn som lever i fattiga familjer har minst en utrikesfödd förälder. Här är det tydligt att det behövs mer riktade integrationsinsatser för att komma till bättre resultat. Att det i genomsnitt tar sju år från det att en familjeförsörjare kommer till Sverige till dess att hon eller han har ett jobb är oacceptabelt.

Visionen om nybyggarlandet Sverige handlar i mångt och mycket om att på ett positivt och tryggt vis, möta framtidens samhälls-situation med en åldrande befolkning. Större krav på framförallt den svenska välfärden kommer att ställas. Vi kan bara lösa detta genom att fler människor, från världens alla hörn, vill komma och arbeta i Sverige.

Centerpartiets övertygelse är att det behövs fler människor för att få Sverige att växa och för att hitta svaren på framtidens frågor. Svaret på framtidsfrågorna blir aldrig att stänga gränserna.

Det finns drygt 1,1 miljon hushåll med barn i Sverige i dag. I tre av fyra barnfamiljer är föräldrarna sammanboende. 40 procent av barnen som lever under knappa ekonomiska förhållanden bor hos ensamstående föräldrar. Det finns 176 000 ensamstående mammor och 53 000 ensamstående pappor.

Cirka 20 procent av ensamstående pappor och 50 procent av alla ensamstående mammor upplever att den privatekonomiska situationen ofta är krisartad. Därför blir ett riktat ekonomiskt stöd till ensamstående mammor och pappor ett bland flera bra sätt att minska barnfattigdomen.

Vi i Centerpartiet föreslår därför att de ensamstående föräldrarna får ett extra barnbidrag. Reformen skulle kosta 2,7 miljarder.

För ett år sedan höjdes flerbarnstillägget. Det är motiverat därför att cirka 40 procent av barnen i familjer med låg inkomst lever i familjer med tre eller fler barn. Det är bakgrunden till att flerbarnstillägget höjdes.

Centerpartiets grundsyn är att de enskilda människornas rätt att själv bestämma över sin vardag och livssituation, inkluderar alla. Det innebär att vi gemensamt, alla goda demokratiska krafter i samhället, hittar praktiska och genomförbara välfärdslösningar som bidrar till att alla människor har möjlighet att leva ett gott liv, där de känner att de kan bestämma mycket själva.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons