Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Målinriktad politik leder oss ur krisen

När man följer den socialdemokratiska oppositionens ständiga debattinlägg i medierna ställer man sig osökt frågorna: har de inte någon erfarenhet av ansvarstagande i regeringsställning?

Annons
In i framtiden. Sverige har, trots den djupaste krisen i mannaminne, klarat sig relativt bra i förhållande till vår omvärld, skriver Jörgen Johansson. foto: scanpix

Har de ingen insikt om hur man ska hantera ekonomin i kristider? Har de ingen insikt om behovet av en stram och målinriktad ekonomisk politik i kris-tider?

Frågorna kan anses vara retoriska då just Socialdemokraterna innehaft regeringsmakten under många år. Trots det framstår de i dag som en opposition som för en överbudspolitik som saknar såväl ansvar, målinriktning och insikt om framtidens samhälle.

Sverige har, trots den djupaste krisen i mannaminne, klarat sig relativt bra i förhållande till vår omvärld. Grunden för detta är att en målinriktad ekonomisk politik har förts där jobben satts i fokus. Genom bland annat jobbskatteavdragen har arbetslinjen stimulerats så att många fått jobb. Givetvis har krisen gjort att allt fler blivit arbetslösa under det senaste året men frågan kvarstår hur många som skulle ha varit arbetslösa med traditionell socialdemokratisk politik. Förmodligen oändligt många fler.

Jobbskatteavdraget ger effekter på jobben, kanske främst på lång sikt. Den oberoende instansen Riksrevisionen har granskat just jobbskatteavdragets effekter och konstaterar, att ”jobbskatteavdragets förväntade effekter på arbetsutbudet ligger i linje med regeringens beräkningar” och att ”jobbskatteavdraget har förutsättningar att på lång sikt öka arbetsutbudet.”

Detta är oerhört viktigt för välfärden och för utvecklingen av pensionerna. Det är endast genom många i arbete som pensionerna kan öka. Här måste sambandet mellan arbetslinje och pension betonas. Den insikten saknas allt för ofta.

Riksrevisionen konstaterar också att insikten hos befolkningen om jobbskatteavdraget och dess positiva effekter på jobben, pensionerna och så vidare saknas. Revisionen föreslår därför regeringen att ”ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att informera allmänheten om jobbskatteavdragets effekter.” Det är inte ofta en oberoende revisionsinstans gör sådana uttalanden. Uppenbarligen har man insett vikten av att informera befolkningen mer. I just det avseendet har regeringen misslyckats.

Även Konjunkturinstitutet konstaterar att Sverige nu är på väg mot bättre tider, men visst arbete återstår att göra. Institutet föreslår därför att regeringen stimulerar ekonomin än mer via en satsning om åtta miljarder ytterligare.

Institutet konstaterar också att hushållens konsumtion har betytt mycket för att Sverige klarat sig bra under krisen i förhållande till vår omvärld. Givet är det så och för Västmanlands del har köpkraften ökat med mer än två miljarder kronor sedan 2006 via jobbskatteavdragen. Det är nämligen det årliga tillskott som västmanlänningarna nu får i plånboken.

Ett välfärdssamhälle bygger på att vi gemensamt hjälper varandra samtidigt som vi tar ett ansvar för oss själva. Grundläggande i det samhället är att varje skattekrona ska göra största möjliga nytta. Det innebär att det politiska uppdraget kräver analys, insikt och framtidstro för att lyckas. I den allt mer globaliserade värld vi lever i är det viktigt att även analysera vår omvärld.

Det är främst genom jobb och konkurrenskraft mot vår omvärld som vi bygger vidare på välfärdssverige. I det arbetet är Center-partiet en viktig del i den alliansregering,som målinriktat leder landet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons