Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Minska övervakning med 25 procent

Regeringen har som målsättning att minska företagens kostnader för administration och byråkrati med 25 procent till 2010.

Annons

Som ett led i detta arbete finns Regelrådet som nyligen avstyrkte både Lavalutredningens och Spelutredningens förslag om nya regelverk. På samma sätt som det är bra att det finns ett mål för att minska byråkratin för företag vore det kanske på tiden att sätta ett mål för att stärka skyddet för den personliga integriteten.

När det gäller frågan om administrativa kostnader för företag så genomför Tillväxtverket (tidigare Nutek) årliga mätningar av om kostnaderna ökar eller minskar. På samma sätt borde regeringen mäta vilken nivå av övervakning vi för tillfället har i det Svenska samhället och sätta upp ett mål om minskad övervakning med 25 procent till 2010. 

Tyvärr har utvecklingen gått åt helt fel håll sedan FRA-frågan aktualiserade övervaknings- och integritetsfrågorna på bred front i samhällsdebatten och det kommer ständigt nya förslag som innebär ytterligare övervakning. På samma sätt som Regel-

rådet granskar hur nya regler påverkar företagens administrativa kostnader borde det även finnas en tydligare redovisning och kontroll av hur nya regelverk påverkar skyddet för den enskildes integritet.

På samma sätt som Regelrådet avstyrker förslag som leder till ökade administrativa kostnader för företag borde ett ickepolitiskt expertråd kunna granska och avstyrka förslag som leder till ökad övervakning. Jag skulle till och med vilja föreslå införandet ett tak för integritetskränkande lagstiftning och nya övervakningsåtgärder. På detta sätt kommer lagstiftaren att tvingas prioritera bland alla förslag till ytterligare integritetskränkande lagstiftning och även tvingas montera ned en del av de övervakningsfunktioner som man redan skapat för att nå målsättningen om en minskning med 25 procent till 2010. 

Min förhoppning är då att kloka lagstiftare kommer att prioritera riktade insatser mot exempelvis bidragsfusk, smygfotografering och organiserad brottslighet framför att övervaka samtliga internetanvändare. Men detta är endast en förhoppning från min sida.

Oscar Fredriksson

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons