Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Skatteutjämning för god grundservice till alla

Annons
Gott syfte. Ett väl fungerande skatteutjämningssystem ska stärka det kommunala självstyret, skapa villkor för en likvärdig och god grundservice i hela landet, ge incitament för både ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft, skriver debattörerna.foto: scanpix

Just nu yttrar sig kommunerna och landstinget i Västmanland över förslaget till nytt skatte-utjämningssystem. För oss centerpartister finns det en viktig princip som måste hävdas: alla medborgare har samma rätt till skola, vård och omsorg oavsett var man bor i landet.

Frågan är om övriga kommun- och landstingspolitiker i Västmanland delar vår uppfattning.

Vi anser att ett väl fungerande skatte-utjämningssystem för kommuner och landsting ska stärka det kommunala självstyret, skapa villkor för en likvärdig och god grundservice i hela landet, ge incitament för både ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft. Utjämnings-systemets syfte är att skapa likvärdiga förutsättningar för utjämning av skillnader i skattekraft och i social, geografisk och åldersstruktur mellan kommuner och landsting.

Förutom att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i hela landet är det angeläget, inte minst ur legitimitetssynpunkt, att utjämningssystemet bygger på opåverkbara faktorer. Det tycker vi att utjämningskommitténs förslag gör.

Den största förändringen sker i den hårt kritiserade barnomsorgsmodellen där inskrivningsgraden nu är ungefär densamma i alla kommuner genom de olika reformer som införts på 2000-talet. Därför är det mycket motiverat att förändra och förenkla modellen så att den speglar dagens verklighet.

Vi är också positiva till att hälso- och sjukvårdsmodellen förändras så att den så kallade vårdtunga gruppen tas bort eftersom detta är en påverkbar del i nuvarande modell.

Många av förändringarna som föreslås har en tydlig landsbygdsprofil samtidigt som förslaget tar hänsyn till de kommuner som växer, bland annat genom kompensation för byggande av förskolelokaler. Kompensationsgraden i lönekostnadsmodellen föreslås också öka från dagens 50 procent till 100 procent.

I debatten sägs ofta från Stockholmshåll att utjämningssystemet hämmar tillväxten i huvudstadsregionen. Stämmer det? Nej. Utjämningskommittén konstaterar att systemet inte är tillväxthämmande. Forskare, såsom Lars Söderström, har kommit till samma slutsats. Det tycker vi centerpartister är viktigt att poängtera samtidigt som det är värt att lyfta fram att det sker en inomregional utjämning mellan kommunerna inom Stockholms arbetsmarknadsregion. Oftast klagar ju politiker från Stockholm över att de måste ”skicka pengar” till andra delar av landet, men så är alltså inte fallet.

Vi sätter också ett stort värde i att samtliga partier står eniga bakom utjämningskommitténs förslag. Det är en klar styrka att en parlamentarisk utredning kan vara enig i denna för kommuner och landsting så viktiga fråga. Det betyder att det råder bredast möjliga politiska uppslutning kring utjämningssystemet och att förslagen bör genomföras så fort som möjligt.

För oss i Centerpartiet spelar en fungerande och modern skatteutjämning en central roll för medborgarnas rätt till en likvärdig och god grundservice i hela landet – helt enkelt för att vi ska kunna leva och bo var vi vill.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons