Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Skolgårdarna i Västerås har faktiskt blivit grönare

Annons

I VLT den 19 mars påstods felaktigt att den satsning på Gröna skolgårdar som startades av Centerpartiet och Västeråsalliansen under förra mandatperioden inte gått till det som det var tänkt. Rubriken löd Skolgårdar fortsatt grå – satsade ”gröna” pengar gick till annat.

Som initiativtagare till projektet Gröna skolgårdar och ledamot av förra grundskolenämnden och nuvarande barn- och ungdomsnämnd blev jag minst sagt upprörd över de felaktigheter som fanns i artikeln.

En miljon kronor per år har funnits under 2009 och 2010 i projektet Gröna skolgårdar, ett projekt som innebär att skolor i Västerås kan ansöka om pengar där elever, personal och även föräldrar kan medverka aktivt för att göra skolgården till ett grönt och levande pedagogiskt uterum. Pengarna ska inte användas till sådant som är löpande underhåll, till exempel inköp av prefabricerade lekredskap.

Idén om gröna skolgårdar väckte vi i Centerpartiet redan 1999 i en motion i kommunfullmäktige efter att vi sett hur man i Lund och Malmö jobbat framgångsrikt med att pedagogiskt utveckla skolgårdarna på ett sätt där eleverna kan vara med och påverka, som möjliggör kreativa projekt och där de lär sig praktiskt om natur, miljö och kretsloppet.

Totalt har 17 skolor under 2009 och 16 skolor under 2010 fått projektpengar. Kriterierna för att få projektpengar är att skolan måste beskriva vad de vill åstadkomma och den pedagogiska idén för den planerade utvecklingen av skolgården. När arbetet är slutfört ska skolan lämna en rapport över resultatet. Pengarna ska inte och har inte gått till underhåll, vilket VLT felaktigt påstår.

Sanningen är den att när barn- och ungdomsnämnden hade sitt första sammanträde i december ville den nuvarande S+V+MP-majoriteten spara in på skolgårdsprojektet och besluta om en nedläggning i samband med att detaljbudgeten togs. Vi i Västerås-alliansen framförde det orimliga i att lägga ned ett projekt som handlar om att involvera eleverna i praktiskt arbete kring natur, miljö och demokrati, utan att ens bemöda sig att göra en utvärdering först. De signaler vi fått när vi varit ute och besökt skolor var att projektet Gröna skolgårdar uppfattades som något positivt.

Under sittande sammanträde, efter en stunds vånda, valde Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att avvakta med att besluta om den tänkta besparingen och att först genomföra en utvärdering.

Vi i Västeråsalliansen var tydliga i vår reservation till detaljbudgeten att vi vill att projektet Gröna skolgårdar ska fortsätta under 2011 och att vi gärna ville se en utvär-dering. Den utvärdering som sedan gjordes visade att projektet varit lyckat och att intresset är stort, men att det finns ett behov av kunskap och stöttning för att utveckla idéer och tankar kring hur skolgården kan användas till ett pedagogiskt klassrum. I Lund och Malmö, där man kommit längre i konceptet, samlas alla projektrapporter i en kunskapsbank och varje år anordnas inspirationsdagar. På flera håll är det kommunernas naturskolor som håller ihop och driver på arbetet kring gröna skolgårdar, något som skulle kunna vara en spännande lösning även i Västerås.

På nämndens sammanträde den 16 mars fattades beslutet att hantera de ansökningar som kommit in till och med 16 mars i 2011 års ansökningsomgång och att ge staben i uppdrag att utreda hur arbetet med utveckling av skolgårdar kan organiseras för att ge skolorna stöd i arbetet med att skapa pedagogiska utemiljöer. Det är ju ändå klart bättre än det ”tvärstopp” och nedläggning av projektet som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet först var beredda att driva igenom i december.

Från Centerpartiet och Västeråsalliansen kommer vi att fortsätta jobba för att skol-gårdarna i Västerås ska vara levande pedagogiska uterum.

Och det vore klädsamt om VLT i fortsättningen håller sig till sanningen.

Svar från VLT: Självklart ska det vi skriver vara korrekt. Vicki Skure-Eriksson (C) påvisar ett sakfel i underrubriken den 19 mars; ”satsade gröna pengar gick till annat”. Det var ett missförstånd, vi beklagar det. Men i artikeltexten återges inte den felaktiga uppgiften från rubriken.

Reportern berättar utförligt och korrekt om skälet till att kommunen tillfälligt stoppat nya ansökningar till skolgårdarna:”… erfarenheterna hittills har varit blandade visar en utvärdering. Flera beskriver det positiva med att elever, personal och någon gång även föräldrar fått delta och medverka till att göra utemiljön på skolan bättre. Men ansökningarna visar också att skolorna helst i många fall velat använda bidraget till vanligt underhåll som många gånger är eftersatt”.

Självklart skulle vi inte ha nöjt oss med att artikeln var korrekt utan rättat rubrikfelet omgående.

Mårten Enberg

Redaktionschef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons