Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Startsträcka behövs för rehabilitering

För fyra år sedan infördes en ny sjukförsäkringsreform i Sverige. Den nya reformen har debatterats och ifrågasatts när personer har hamnat i svåra situationer. Sedan dess har justeringar gjorts, bland annat har det införts en ny form av ersättning för dem som tidigare stod utan sjukpenninggrundade inkomst.

Annons
Fler steg. Centern menar att förrehabilitering behövs för en del sjukskrivna.

Dessutom har man avsatt medel för att utöka samverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Men att reformera rehabiliteringskedjan och göra den mer individanpassad och lyhörd för enskildas förutsättningar måste fortsatt vara en högt prioriterad fråga för Alliansen.

Vi ser att många inte klarar av att växla direkt från passivitet, som en sjukskrivning innebär, till arbetsträning. Det behövs därför en startsträcka där man får utveckla sin sociala kompetens, stärka sin självkänsla och hitta rutiner i vardagen. Det gäller framför allt personer som varit borta länge från arbetsmarknaden eller personer som aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar med aktivitetsersättning.

I dagens rehabiliteringskedja finns inte någon sådan inledande insats. Då vi för några dagar sedan besökte Försäkringskassan i Västerås fick vi positiv respons på förslaget att införa förrehabilitering.

Folkhögskolan har i hundra år utarbetat en metodik för att ge människor en nystart och en andra chans i livet. De flesta folkhögskolorna deltar redan i aktiviteter för att hjälpa arbetslösa ut i arbete. Det är skolornas förmåga att ta tillvara människors behov av att bli sedda, lyssnade på och tagna på allvar som är grunden för det vi menar också kan vara en miljö som ger långtidssjuka möjlighet att få sin rehabilitering – förrehabilitering.

Utvärderingen av tre års försöksverksamhet med förrehabilitering i projekt med folkhögskolor i olika delar av landet visar på goda resultat. Två erfarna professorer inom rehabiliteringsvetenskapen, Alf Bergroth och Jan Ekholm, har utvärderat verksamheten. De har bland annat kommit fram till tre tydliga slutsatser som vi menar pekar på behovet av att reformera Alliansens socialförsäkringsmodell:

Projektet nådde också de mål som sattes upp, att minst 60 procent av deltagarna kunde gå vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsförmedlingen. På vissa skolor var resultaten till och med ännu bättre.

Ett tiotal folkhögskolor ville, i en tid av höga sjuktal och långa sjukskrivningsperioder, göra en insats för att hjälpa fler långtidssjuka att ta det första steget på vägen tillbaka till eller in på arbetsmarknaden. För att lyckas krävs ett brett stöd i hela Alliansen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons