Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C vill öka Västmanlands attraktionskraft

Annons

Attraktionskraft Sverige är ett nytt tvåårigt initiativ för att medverka till att öka attraktionskraften för landets regioner.

Visionen är att Västmanland ska vara ett mycket attraktivt och inbjudande län att vistas, verka och växa i.

Attraktionskraft Svergie kan bidra till att människor, företag, kommuner och regioner ser möjligheterna i att skapa attraktiva miljöer och forma sin framtid utifrån sina unika förutsättningar.

De fokusområden som valts ut är service, kultur och fritid, digital kapacitet och tillgänglighet, boendemiljöer samt destinationer och upplevelser.

Näringsdepartementet med näringsminister Annie Lööf har under våren påbörjat en dialog med bland andra Småkom (drygt 110 kommuner med cirka 11 000 invånare eller mindre), SKL (Svergies kommuner och landsting), Arena för tillväxt, Företagarna och LRF (lantbrukarnas riksförbund) för att se vad de tillsammans och var för sig kan göra för att öka attraktionskraften i landets regioner. Dialogen utvecklas och förfinas de närmaste två åren.

Regeringen gav våren 2011 i uppdrag till bland andra länsstyrelsen i Västmanlands län att redovisa och identifiera prioriteringar avseende länets framtida tillväxtarbete.

Vi vill särskilt bejaka Västmanlands mångfald av olika näringar. Genom att öka själv-styret i frågor som rör tillväxt, närings- och utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, vill vi förbättra förutsättningarna för dessa näringar att utvecklas hållbart.

• Sverige är i dag det EU-land där urbaniseringen går snabbast. Enligt statistikorganet Eurostat ökar folkmängden i Sveriges mest tätbefolkade delar tre gånger snabbare än EU-snittet. Malmö, Umeå och Stockholm är bland EU:s mest snabbväxande städer och har vuxit mer än en procent per år sedan 1994.

• I drygt en tredjedel av Sveriges kommuner domineras arbetsmarknaden av ett eller ett par företag. 33 av kommunerna betecknas i en granskning av Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv som ”genuint sårbara”. 24 av dessa ligger i området kring Vänern och Bergslagen (bland andra Fagersta, Skinnskatteberg och, Lindesberg).

Exempel på satsningar inom regionalpolitiken/projektet:

• 145 miljoner 2009–2014 till tillgänglighet till service och för att stärka den lokala nivåns, främst kommunernas arbete.

• Stärka butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse i gles- och lands-bygder samt att utveckla nya innovativa servicelösningar i dessa områden.

• 60 miljoner 2012–2014 till insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer som har potential att växa på en inter-nationell marknad.

• 10 miljoner 2012–2013 till översyn av nationalparksföreskrifter. Syftet är att öka möjligheterna till kommersiell verksamhet i nationalparker och därmed öka tillgängligheten för allmänheten.

• 500 miljoner 2012–2014 för bredbands-utbyggnad. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. Marknadens ansvar men staten skjuter till där marknaden inte tar sitt ansvar.

Samtidigt kan vi konstatera stora brister inom dessa funktioner. För att ge fler männi-skor tillgång till elektronisk kommunikation, har Centerpartiet lagt förslag om en bredbandssatsning på landsbygden till ett värde av en halv miljard kronor under tre år.

• 75 miljoner 2012–2014 (totalt 1,2 miljarder) till Kultursamverkansmodellen – kulturen närmare medborgarna. Kulturen är en viktig del för att öka regionernas attraktivitet, sysselsättning och tillväxt.

• 69 miljoner 2012–2014 till stimulans och översyn av användning och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna . Syftet är att underlätta för attraktivt boende och utveckling på landsbygden, genom att stimulera landsbygdskommuner att använda de nya reglerna som gäller för strandskyddet.

Att ha tillgång till en fungerande, grund-läggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska bo och verka på en ort. Centerpartiet kommer fortsätta aktivt arbeta för att människor har rätt att bo, leva och verka var de vill – med samma möjligheter oavsett var de väljer att bosätta sig.

För många kommuner och regioner är stärkt attraktionskraft en överlevnadsstrategi. Staten är med och säkerställer likvärdiga villkor utan att det för den skull är ett självändamål för den enskilda regionen. Tvärtom gynnar regional och lokal utveckling och attraktionskraft hela landets hållbara utvecklingsmöjligheter för enskilda människor i såväl stad som land!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons