Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centern: Gör Västmanland till en egen region i väntan på Region Mälardalen

Annons

Centerpartiet vill stärka demokratin och människors möjlighet att påverka sin vardag. Vi jobbar för det i kommuner såväl som landsting och riksdag. Att bilda en region i Mälardalen är viktigt för att där kunna diskutera och besluta om frågor som berör oss men som i dag beslutas av regering och riksdag. Vi kan konstatera att det är en lång process och ett första steg är att ombilda Västmanland till en region.

En egen region innebär att länet får ökat inflytande och att beslut som rör västmanlänningarnas bästa tas i Västmanland av förtroendevalda som svarar inför västmanlänningarna i allmänna val. I andra delar av landet – till exempel Skåne, Halland och Västra Götaland, har det skapats regioner. I övriga delar av landet, förutom i Västmanland, har det bildats regionförbund – med indirekt valda representanter för länets kommuner och landstinget.

Regionerna ökar den lokala makten i många frågor som är viktiga för medborgarna. Det gäller till exempel den regionala utvecklingsplanen, som i dag beslutas av länsstyrelsen, men som vi anser skall beslutas av regionen. Vi är övertygade om att det finns ett genuint intresse för länets utveckling hos landshövdingen och läns-styrelsens tjänstemän. Det är dock principiellt fel att beslut som har en så tydlig koppling till länets utveckling tas av statliga tjänstemän, och inte folkvalda politiker valda av regionens medborgare.

En annan del som förutsätter en tydligare region är den nya kulturpolitiken. Den ger regionerna ett betydligt större inflytande över resurserna till kulturen, men det förutsätter ett samarbete mellan kommuner och landsting. Om Västmanland fullt ut ska kunna utnyttja de möjligheter som decentraliseringen av kulturpolitiken innebär behöver samarbetet inom länet reformeras.

Den lösning vi hittills valt i Västmanland, där kommunerna tillsammans med landstinget bildat en gemensam förening (Västmanlands kommuner och landsting, VKL) innebär att vi går miste om dessa möjlig-heter. Det innebär också att vi får svårare att få del av utvecklingspengar från bland annat EU.

Vi anser dagens Västmanlands län på sikt bör ingå i en Mälardalsregion. Vi inser dock att detta inte kommer att ske inom de närmaste åren. Vi ser det därför som nödvändigt att politiker i Västmanlands kommuner och landsting kommer överens om att bilda en region, så att det blir möjligt att ta det övergripande regionala ansvar som västmanlänningarna förtjänar. Det är en näst bästa lösning, men ett steg på vägen till en Mälardalsregion som redan nu ger västmanlänningarna större möjlighet att påverka sin framtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons