Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartiet: Ge LOV att utveckla välfärden

Under den senaste tiden har ett antal fall av vanvård inom äldreomsorgen lyfts fram i media. Det mest uppmärksammade fallet handlar om hur vårdbolaget Carema vid flera tillfällen har misskött sin verksamhet i Stockholmsområdet.

Annons
Kritiserat. Carema har blivit symbol för kritiken av privata utförare av vård och omsorg.foto: scanpix

Bolaget har plockat ut stora vinster och delat ut bonusar till chefer, samtidigt som man i många fall har bedrivit en undermålig omsorg av de äldre.

De allvarliga brister som uppmärksammats på flera Caremaägda äldreboenden är inte acceptabla. Centerpartiet arbetar aktivt, själva och tillsammans med våra allianskollegor, för att dessa avarter inom välfärden försvinner, oavsett om det är privata eller offentliga utförare. Vi kommer aldrig att acceptera att den typen av aktörer bedriver verksamhet i vår gemensamma välfärd.

Samtidigt som vi på alla nivåer ska ta krafttag mot oseriösa utövare inom välfärden måste vi vara lika tydliga i vår hållning till privata och ideella aktörer inom välfärden. Centerpartiet är den främsta förespråkaren för att makten ska ligga hos den enskilda människan och inte hos politiker och tjänstemän. Vi är övertygade om att framtidens välfärd innehåller privata, ideella såväl som offentliga aktörer.

Centerpartiet vill framförallt se en utveckling av den så kallade LOV:en, lagen om valfrihetssystem, runt om i Sverige. LOV:en innebär att kommunerna öppnar upp välfärds-sektorn för privata och ideella aktörer. Dessa får, utifrån tydligt uppsatta kvalitetsramar, etablera sig i den kommunala välfärden.

Därefter väljer kommuninvånarna själva vilken aktör de vill ska tillhandahålla i exempelvis äldreomsorg eller hemtjänst åt dem.

Genom att skapa en väl fungerande valfrihet lägger vi makten hos människorna. Är man missnöjd med den äldrevård man får kan man utan problem byta till någon annan aktör. Skillnaden är tydlig mellan LOV och det system som gäller på många platser i dag, lagen om offentlig upphandling. I det senare fallet privatiseras kommunal verksamhet men det behöver inte finnas något alternativ tillgängligt!

Centerpartiet vill lämna detta system, som närmast är att likna vid ett privat monopol, och utveckla verklig valfrihet genom LOV i alla Sveriges kommuner. Mångfald skapar innovationskraft, vilket ökar vårdkvaliteten och därigenom gynnar patienterna.

Vi vill utöka valfriheten för individen på alla områden i samhället. Vården, skolan och omsorgen är inget undantag. Många privata vårdutförare bidrar i dag till en mer effektiv, ändamålsenlig och lyhörd vård, skola och omsorg. Med rätt utformade regelverk är dessa aktörer en stark kraft för att utveckla välfärden.

Det oacceptabla beteendet som Carema visat prov på är inte något som är isolerat till enbart privata vårdbolag. Det finns tyvärr otaliga exempel på hur vanvård och bristande omsorg av patienter förekommit även inom offentligt driven verksamhet. Centerpartiets välfärdspolitik är tydlig och utgår från en övertygelse om att skapa en välfärd byggd på stor valfrihet och god kvalitet. Oavsett om verksamheten drivs i privat, ideell eller offentlig regi.

Verksamheten ska alltid hålla en hög kvalitet och bidra till att valfriheten och effektiviteten tillåts triumfera. Vi vill även se en snar förändring av skattelagstiftningen så att företag som får större delen av sina intäkter från skattebetalarna inte kan arrangera upplägg som gör att de undkommer svensk skatt samtidigt som de levererar kraftigt undermålig vård och omsorg.

Som de privata aktörernas och valfrihetens främsta förespråkare kan vi också vara dess fränaste kritiker när vi upptäcker fel och brister. Det är vi i dag och det kommer vi fortsätta att vara även i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons