Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartister: Vi måste konsolidera skatterna inom EU

Annons

Den internationella konkurrensen hårdnar, vilket ökar värdet av att samarbeta regionalt. Förr var målsättningen att Sverige skulle vara världsledande och ha stor konkurrenskraft. Idag måste vi ställa samma krav på EU.

EU:s gemensamma marknad har gett oss såväl fler jobb som mer välfärd. 1,5 miljoner svenskar är anställda i svenskägda koncerner som har verksamheter utomlands. Några länder i unionen har dessutom en gemensam valuta som gör företagande och affärer över gränserna smidigare. För att ytterligare öka de europeiska företagens konkurrenskraft pågår nu en diskussion om ett gemensamt beräkningssätt för bolagsskatterna inom EU.

Enligt vår uppfattning är en gemensam beskattning av bolagsvinster inom EU nödvändig för att stärka den europeiska konkurrenskraften. Konsolideringen av bolagsskatterna bör utformas så att skattekonkurrensen motverkas, att alla länder kommer med på tåget och att verksamheten förenklas för både näringsliv och myndigheter.

Idag finns 27 olika beskattningssätt. Det försvårar för många företag och koncerner samtidigt som skatteplanering uppmuntras. EU-kommissionen utarbetar nu ett förslag om en gemensam beräkningsgrund för bolagsskatten som ska finnas parallellt med de nationella skattesystemen. Företagen väljer sedan själva vilken beräkningsgrund de ska beskattas efter.

Kommissionens förslag innebär däremot inte att skattesatsen blir densamma i alla länder. Det får varje medlemsstat att själv besluta om. Ingen medlemsstat kan påtvingas konsoliderad bolagsskatt. Förslaget måste antas enhälligt för att kunna förverkligas. Bland annat Storbritannien och Sverige är starka motståndare till förslaget. Men om minst en tredjedel av EU:s medlemmar vill, kan de på egen hand gå före och konsolidera sina bolagsskatter.

Som vi ser det är EU-kommissionens förslag ett steg i rätt riktning. Samtidigt innehåller det vissa brister.

Det är önskvärt att motverka skattekonkurrens inom EU. En tävling mot botten på orimliga villkor gynnar inte unionen. Nu kan länder minimera sin bolagsskatt för att locka till sig företag och till stor del finansiera detta med EU-bidrag. Den svenska bolagsskatten på 28 procent var för bara tio år sedan bland de lägsta i EU. Nu är den en av de högsta.

Det vore olyckligt om bara en dryg tredjedel av EU-länderna konsoliderar sina skatter. Troligen kommer Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien göra det och därmed placera sig i ett A-lag då de dessutom ingår i eurosamarbetet och har konsoliderad bolagsskatt. Syftet med Europasamarbetet är att var och en gynnas genom att det går bra för helheten. Det är på så vis vi har främjat stabilitet, fred och tillväxt i EU de senaste 50 åren.

Som förslaget hittills redovisats kan det innebära utökad byråkrati och stora omkostnader. Om vi ska ha ett system med konsoliderade bolagsskatter måste det vara okomplicerat för företagen att följa och enkelt för myndigheterna att administrera.

Diskussionen om vi ska ha konsoliderad bolagsskatt i EU leder fel. I stället måste fokus ligga på hur vi bäst kan utforma ett gemensamt sätt att beskatta bolagsvinster inom EU.

Jörgen Johansson

riksdagsledamot för Västmanlands län

Staffan Danielsson

riksdagledamot för Östergötlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons