Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Coenraads: Bättre möjligheter till strandnära boende behövs

Det är många som vill bo strandnära. Sverige är ett stort, glesbefolkat land med en strandlinje på 385 000 kilometer.

Annons

 Det börjar bli lättare att komma åt strandnära tomter i vissa kommuner och län men det är en lång väg kvar; vi har fortfarande byggförbud vid nästan alla stränder i landet.

Detta är oacceptabelt.

I Västmanland finns det gott om vattendrag och sjöar att bygga runt utan att allemansrätten skulle hotas på något sätt.

Nya strandskyddsregler trädde i kraft 2009 och 2010. Syftet var att landsbygdskommuner med gott om obebyggda stränder skulle kunna locka nya invånare genom att erbjuda attraktivt boende. Tyvärr har de nya reglerna inte fullt ut uppfyllt sitt syfte, en av anledningarna till detta är att reglerna tillämpas olika runtom i landet.

Efter lagändringen 2009 kan kommuner på förhand peka ut områden ”för landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Ett problem för kommunerna är villkoret att utpekade områden ska bidra till landsbygdens utveckling eller att ett bostadshus uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. Det krävs med andra ord tidigare exploatering av strandområdet för att vidare exploatering ska kunna ske.

På tidigare obebyggda stränder i glesbygd råder därför även efter lagändringen 2009 i praktiken byggförbud.

För att göra situationen än värre så är strandskyddsbestämmelserna lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är. För Västmanlands del innebär det att vi går miste om inflyttning, turism och exploatering i avfolkningsbygder.

Vi anser därför att strandskyddsreglerna behöver ses över och vill försöka göra dessa regler rimligare i sina avvägningar mellan exploatering och naturskydd, särskilt i glesbebyggda områden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons