Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykelfrämjandet: Prioritera cykelfrågorna redan nu inför nästa val

Annons
Rullar på. Att skapa en bra cykelpolitik är ekonomiskt klokt samtidigt som det gynnar folkhälsa och miljö. Självfallet finns tillfällen då andra transportmedel är lämpligare, men det viktiga är att det skall vara möjligt, enkelt och attraktivt att använda cykeln, skriver Christian Juul.

De kommande månaderna är mycket viktiga för politiken i Västmanlands läns kommuner. De folkvalda i kommunfullmäktige organiserar sig för att staka ut de kommande fyra årens politik. Den politik som de skall bedömas utifrån vid nästa val. I samband med den planeringen avgörs många viktiga prioriteringar när det handlar om satsningar på gator, torg och offentliga miljöer. Att i detta sammanhang skapa en bra cykelpolitik är ekonomiskt klokt, samtidigt som det gynnar folkhälsa och miljö. Vi utmanar därför länets kommunpolitiker att göra den egna kommunen till länets bästa cykelkommun.

Riksdagen har med bred majoritet beslutat att cyklandets andel av våra resor ska öka. Att få fler att använda cykel som transportmedel ger vinster på många områden. Folkhälsan förbättras bevisligen på många sätt: På kort sikt genom bättre arbetsförmåga, på lite längre sikt genom bättre kondition och på lång sikt bland annat genom minskad risk för övervikt och sjuklighet.

Allt detta ger ekonomiska vinster för både kommunen, landstinget, arbetsgivarna och befolkningen. Men det ger också miljövinster samt sociala och mentala vinster för befolkningen. Med tanke på att vi dessutom ser ett starkt tilltagande intresset för cykling och cykelfrågor, är det politiskt viktigt för kommunpolitiker att redan nu lägga grunden för denna mandatperiods arbete med cykelfrågor.

Självfallet finns tillfällen då andra transportmedel är lämpligare, men det viktiga är att det skall vara möjligt, enkelt och attraktivt att använda cykeln. Ett stort ansvar för att få fler att välja cykeln vilar på våra kommunpolitiker. För att en kommun ska bli cykelvänlig behöver cykeln systematiskt integreras i planeringen av trafiksystemen – bland annat vad gäller infrastuktur, underhåll, skyltning, information och aktiv marknadsföring. Många kommuner saknar en uttalad strategi för arbetet med cykling. Men även kommuner som har det, saknar ofta plan för uppföljning när det till exempel gäller underhållsplaner av cykelbanor, flödesmätningar, nöjdhetsundersökningar och cykelbokslut.

I Cykelfrämjandets kommunvelometer, där vi tidigare i år dokumenterade och kommenterade sjutton olika kommuners arbete med cykelfrågor, angav de flesta kommuner att de har lokala planer för cykelfrågor. Vid en djupare granskning visade det sig dock att dessa planer i många fall saknar mätbara mål eller specifika åtgärder som ska vidtas för att öka cyklandet. Som ideell organisation vänder vi oss därför till alla kommuner i Västmanland och erbjuder oss att med vår sakkunskap på området hjälpa de kommuner som har insett cykelfrågornas framtida vikt, att göra en studie av kommunens arbete med cykelfrågor.

På det viset hjälper vi kommunerna att fastställa vad de är duktiga på idag och vad de behöver åtgärda. Den kommun som inte har en tydlig bild av dagsläget riskerar famla i blindo och missa viktiga möjligheter att få fler att transportera sig på ett sätt som är smart för ekonomi, miljö och hälsa.

De första månaderna efter ett val tillträder folkvalda kommunpolitiker och avgör de prioriteringar som de inför nästa val om fyra år skall bedömas utifrån. Med tanke på det starkt växande intresset för miljö, hälsa och cykling, vill vi därför uppmana politiker i Västmanland att anta utmaningen att göra sin egen kommun till Sveriges bästa cykelkommun – eller åtminstone till länets bästa cykelkommun. Med cykelfrågorna i politikers blickfång kan vi minska ohälsan samtidigt som vi gör en insats för en bättre miljö.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons