Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykelstäder: Öronmärk statliga pengar till cykling

Elcykeln ger längre cykelpendling

Annons

Elcykeln gör det lättare att cykelpendla längre sträckor

Ökad cykling är en viktig del för att uppnå klimatmålen, ökad folkhälsa och minskad trängsel i storstäder. En mycket oroande trend är dock att cyklingen minskar bland barn och ungdomar och regeringen har nu beställt en utredning av VTI för att ta reda på vad man kan göra för att vända trenden.

Vi tror att den viktigaste nyckeln till ökad och säkrare cykling för alla åldrar är god cykelinfrastruktur både på statliga och kommunala vägar.

Idag satsas dock mindre än 1 procent av den totala statliga infrastrukturbudgeten på cykling och den verkliga andel som faktiskt genomförs är ännu mindre då projektmedlen ofta omprioriteras och pengarna inte är öronmärkta.

Regeringen presenterade under hösten sin infrastrukturproposition för perioden 2018-2029 och kommer efter att riksdagen fastställt inriktning och de ekonomiska ramarna ge Trafikverket respektive länen uppdraget att ta fram förslag till nationell transportplan samt länstransportplaner. Transportplanerna kommer mer detaljerat fördela pengarna på olika projekt och trafikslag.

Beslut i frågan kommer sedan att tas av regering och riksdag under 2018. I många fall har utbyggnaden av de så kallade 2+1 vägar på det statliga vägnätet i landet inneburit en försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Här finns en stor förbättringspotential då dessa vägar är länkar mellan bostad och arbete respektive skola för många människor på landsbygden. Framförallt då elcykeln nu gör intåg i Sverige och cykling på längre avstånd kommer att öka.

Regeringens satsning på stadsmiljöavtal har justerats inför 2017 så att kommunerna nu även kan söka medel direkt till investeringar i cykelinfrastruktur. Detta ser vi som positivt och det liknar Danmarks statliga cykelfond som många pekat ut som ett effektivt exempel. Vi hoppas att cyklingen kommer att få en rejäl andel av denna statliga satsning, vilket kommer hjälpa kommunerna att satsa på cykling i sitt trafiknät.

Svenska Cykelstäder, som består av 21 framstående cykelkommuner i Sverige, vill skicka med följande uppmaningar till regering, riksdag, Trafikverket och länen inför kommande Transportplaner. Cykelinfrastrukturen måste få en avsevärt större andel av budgeten i transportplanerna än den knappa procent som varit budgeterat senaste planeringsperioderna.

Trots den låga andelen budgeterade medel till cykling har utfallet blivit lägre då att man omfördelar medel under perioden från cykling till annat. Det är dags att öronmärka pengar i budgeten till cykling.

På senare år har det spritt sig en praxis över landet med krav på kommunal medfinansiering av det regionala cykelvägnätet. Denna praxis bör upphöra.

Staten bör ta det fulla ansvaret för cykelinfrastrukturen på det statliga vägnätet. Trafiksäkerhet även för oskyddade trafikanter är viktig, vid bygge av 2+1 väg ska huvudregeln vara att gång och cykelväg också byggs.

Avslutningsvis ser vi i Styrelsen för Svenska Cykelstäder, framemot att inom närtid få ta del av den nationella cykelstrategin.

Läs också: Cyklister bör ha gräddfil i trafiken

Fantastiskt att cykla i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons