Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykla Västerås är bortglömt projekt

Annons

Projektet Cykla Västerås var ett treårigt så kallat LIP-projekt för åren 2000-2002 och omfattade totalt 55 miljoner kronor i olika typer av investeringar och folkbildningsinsatser.

Jag citerar valda delar ur Handlingsplanen år 2001-2002.

Vad var Cykla Västerås?

Den 21 oktober 1999 beslutade kommunstyrelsen att för år 2000-2002 ansöka om statsbidrag hos miljödepartementet till ett lokalt investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling (LIP).

Den 28 mars 2000 beviljade regeringen Västerås stads projektansökan. Projektet Cykla Västerås beviljades 21,6 miljoner kronor i statsbidrag och omfattade totalt cirka 55 miljoner kronor i olika typer av investeringar och folkbildningsinsatser. Projektet ingick också som en del i stadens arbete med en miljöanpassad trafikplan för tätorten Västerås.

Projektets övergripande mål var att främja en ekologiskt hållbar utveckling och en god folkhälsa i Västerås. Fram till år 2005 skulle cykeltrafiken öka med 40 procent, vilket beräknades ge en minskning av trafikarbetet motsvarande drygt två procent (jämfört med om inget hade gjorts). Antalet allvarligt skadade cyklister skulle minska med 50 procent till år 2005.

Cykeln har många självklara fördelar. Den kräver lite utrymme, är energisnål, bullrar inte och medför inga luftföroreningar samtidigt som den är ett billigt, effektivt och flexibelt transportmedel. Cykeln är dessutom genial då den på ett unikt sätt kombinerar motion, transport och avkoppling/rekreation. Det tar inte tid att cykla - det spar tid!

Projektet Cykla Västerås var uppdelat i ett antal delprojekt, bland annat Drift och underhåll, som avsåg ökad satsning på och utveckling av såväl barmarksunderhållet som vinterväghållningen av befintligt cykelvägnät.

Projektet beskrevs på följande sätt: "För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en ökad och säker cykeltrafik krävs en hög standard vad gäller drift och underhåll av cykelvägarna, både sommar- och vintertid. Västerås har sedan många år strävat efter att ge hög prioritet åt det övergripande cykelvägnätet. Ett arbete som ska fortsätta och vidareutvecklas. Bland annat ska en fortlöpande inventering ske av brister i vinterväghållningen och barmarksunderhållet i samarbetet med olika föreningar som är intresserade av frågan. Härvid kommer både insatstider och arbetsmetoder att ses över."

Vad har gjorts? Snöröjningen på cykelvägar är fortsatt dålig, ofta tjockt med snömodd och spårig is jämfört med bilgatornas oftast rensopade körbanor. Vidare har man stängt av markvärmen på flera cykelbanor, som vid Mimerkvarteret och Pilgatan. Det skulle vara intressant att höra Teknik och idrotts förklaring. Ska det kanske heta "Cykla inte Västerås?"

Rolf Mellquist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons