Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att göra cykeln till valfråga

Västmanlands kommuner borde prioritera cykeln inför valet 2014!

Annons
För ensam. Cykelfrämjandet tycker att kommunerna tydligt måste sträva efter fler cyklister.Foto: Scanpix/TT

Sex av nio granskade kommuner i Västmanlands län saknar en skriftlig plan för hur cyklingen ska öka. Dessutom lyser utvärdering av en sådan plan med sin frånvaro i länet.

När höga bensinpriser fördyrar resor, klimat-frågan är på tapeten, flera kommuner har en vacklande folkhälsa och samtidigt försöker blåsa liv i sin centrala bebyggelse framstår en tydlig politisk plan för ökat cyklande som en självklar del av den kommunala politiken. Men än så länge verkar inte utmaningar och handling gå hand i hand.

De partier som vill göra konkret skillnad i viktiga framtidsfrågor har allt att vinna på att föra upp cykelpolitiken på dagordningen inför valet nästa år.

De positiva effekterna av ett ökat cyklande är många och vetenskapligt bevisade. Folkhälsan förbättras genom bättre arbetsförmåga, bättre kondition och minskad risk för övervikt och sjuklighet.

Dessutom följer också miljövinster, minskat buller och förbättrade möjligheter till att skapa levande orter med fler sociala mötesplatser. Höga slitagekostnader och behov av nya vägar minskar om cyklandet ökar på bekostnad av bilåkandet, och dessutom kan cykel-turism öka, vilket främjar den lokala utvecklingen.

Att göra det möjligt, enkelt, och attraktivt cykla är ett ansvar som i huvudsak vilar på våra kommunpolitiker. Om inte cykeln integreras i byggande, infrastruktur och underhåll, om inte skyltning och aktiv marknadsföring sköts kan inte cykelns potential tas tillvara som den samhällsekonomiska penningmaskin den faktiskt är.

För detta krävs en skriftlig och uttalad kommunal cykelplan för ökat cyklande samt en skriftlig åter- kommande utvärdering i form av ett cykelbokslut. Ett sådant kan innehålla uppföljning av skötsel, flödesmätningar och nöjdhetsundersökningar, något många kommuner saknar.

Vi tror även att det behövs morötter för att få i gång kommunernas cykelsatsningar på riktigt, till exempel i form av en statligt finansierad cykelpott där kommunerna kan söka medel för konkreta cykelprojekt så som investeringar i cykelvägar.

Av en undersökning från oss i Cykelfrämjandet så framgår att sex av nio granskade kommuner i Västmanlands län inte har någon skriftligt formulerad strategi för att öka cyklingens andel av transporterna. Norberg, Fagersta och Västerås kommuner säger sig ha en sådan strategi, men undersökningen visar även att endast Västerås säger sig ha någon form av årlig skriftlig utvärdering för att kontrollera vad som gjorts på cyklingsfronten i kommunen.

När partierna i länets kommuner nu spånar fram vilka lokala plan-, bygg- och trafikfrågor de vill gå till val på så uppmanar vi till långsiktighet och att en cykelplan och ett årligt cykelbokslut görs till en av dessa frågor. Med tanke på det starkt växande intresset för cykling, miljö, hälsa och attraktiva städer finns all anledning att låta cykeln stå i centrum.

Vi som ideell cyklande folkrörelse bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter när kommunerna vill utvecklas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons