Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att handikappanpassa Västerås

Annons

Nyligen föreslog jag från folkpartiets sida att en översyn av kulturtillgängligheten i Västerås skulle göras utifrån ett handikapperspektiv. Motionen "kultur utan hinder" gick ut på att göra en kartläggning och ta fram en strategi för hur man ska kunna öka tillgängligheten till kulturens utbud i kommunen. Bakgrunden var de neddragningar som socialdemokraterna och vänsterpartiet gjorde förra året inom handikappomsorgen. Resultatet blev att enheterna fick mindre resurser och att antalet träffpunkter minskade. Det folkpartiet inte kunde acceptera var i första hand risken för isolering.

Förslaget lämnades utan åtgärd, enligt majoriteten är detta redan på gång. Även om ett tillgänglighetsprojekt pågår, är inte målet uppfyllt. Projektet i sig måste marknadsföras mer och göras mer tillgängligt, exempelvis på kommunens hemsida. Men att enbart kartlägga är inte tillräckligt - ett av folkpartiets i Västerås främsta mål inom handikappolitiken är att röja hinder och stärka tillgängligheten överhuvudtaget. Dagens tillgänglighetsprojekt kan endast peka på brister som finns och upplysa om olika byggnader etcetera.

Det krävs aktiva åtgärder och ett brett engagemang av alla aktörer i samhället. Detta gäller fastighetskontoret som ansvarar för flertalet av kommunens fastigheter, och inte minst byggnadsnämnden som är den myndighet som enligt lag kan påverka nybyggnationer och planer i kommunen. Byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar att se till att lagen om enkelt avhjälpta hinder efterlevs.

Folkpartiet strävar efter att funktionshindrade personer, precis som alla andra medborgare, ges förutsättningar att besöka kulturinstitutioner och andra fritidsaktiviteter. Det är först då vi når målet om full delaktighet i samhället. Vi behöver inte anta fler dokument, program och viljeyttringar - av dessa finns det tillräckligt. Folkpartiet kräver nu aktiva åtgärder, en handlingsplan.

Den fysiska tillgängligheten är en del av målet. Ett annat är huruvida handikappomsorgen ges förutsättningar att avsätta tid för fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter, exempelvis inom ramen för gruppbostaden. Vi ska inte glömma att rätten till kultur och fritid bland annat slås fast i denna insats enligt lagen om stöd och service för personer med vissa funktionshinder, LSS. Det handlar om huruvida en person kan åka och bada eller göra något annat kul eller riskerar att isoleras i det egna hemmet.

Socialdemokraternas politik har redan resulterat i förekomsten av kollektiva lösningar på vissa boenden. Detta strider mot lagens intentioner om individens önskemål. Riktlinjerna för ledsagning utanför kommunen har skärpts, kön till kontaktpersoner är större än någonsin och personalstyrkan inom handikappomsorgen är mindre. Man behöver inte vara expert för att dra slutsatsen att detta får konsekvenser för de funktionshindrade, men också för medarbetarna. Folkpartiet kommer att fortsätta verka för en mer handikappvänlig stad som är tillgänglig och uppmuntrar till delaktighet i samhället på lika villkor.

Roger Haddad (fp), ledamot i nämnden för funktionshindrade

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons