Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att höja taket och förstatliga a-kassan

Annons
Otryggt. Många som söker arbete saknar a-kassa. Foto: TT

Inför en allmän inkomst- och omställningsförsäkring vid arbetslöshet och höj ersättningsnivån – det så kallade taket i a-kassan. Sverige kan rustas för den utveckling som arbetsmarknaden genomgår om den politiska viljan finns.

Svensk arbetsmarknad genomgår just nu stora förändringar. Förändringarna innebär att många behöver byta arbete och bransch.

Det går lättare om de anställda känner en trygghet i förändringen. Därför är det problematiskt att en växande andel av befolkningen står utanför försäkringssystemet och många för att de aldrig ens kvalat in i försäkringen.

Det försvårar möjlig-heterna för en växande tjänstesektor att hitta personer med rätt kompetens till lediga jobb.

Arbetsmarknadens parter har träffat omställningsavtal som ska ge en sådan trygghet, men alla omfattas inte av dessa avtal. Allt färre arbetar inom den traditionella industrin – tre av fyra svenskar jobbar med någon form av tjänster.

Det är därför viktigt att även de offentliga systemen underlättar omställningen. En effektiv matchning till jobb är en viktig del, men även den ekonomiska tryggheten påverkar människors vilja till förändring.

Vi menar att dagens arbetslöshetsförsäkring inte följer den utveckling som pågår och de olika anställningsformer som många unga har. Snarare finns det en stor risk att de förstärker individens koppling till en viss bransch och förhindrar rörligheten på arbetsmarknaden samt individens möjlighet att hitta rätt jobb, som passar för den utbildning och erfarenhet som personen har.

Arbetslöshetsförsäkringen bör därför bli allmän och i första hand vara en statlig angelägenhet, precis som sjukförsäkringen varit sedan 1955.

Vi menar också att det finns skäl att höja taket i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen och öka harmoniseringen med dagens sjukförsäkring. Att stå utanför arbets- marknaden är ett lika stort problem för individen och samhället oavsett orsak.

En sådan höjning ska kompletteras med tydliga regler om avtrappning från dag 100, och krav på aktiva åtgärder från den enskilde.

De som i dag inte upp-fyller de krav som dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ställer, hänvisas till kommunernas försörjningsstöd. Det är ingen bra lösning.

Det vore mycket bättre att den som är arbetslös får hjälp med aktiva åtgärder som ökar chanserna att komma tillbaka till arbetet.

Därför föreslår vi en allmän omställningsförsäkring för dem med arbetsförmåga som i dag inte kan få sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Den nya försäkringen ska vara individuell och statlig och inte sammanblandas med kommunernas försörjningsstöd. Därutöver kan de frivilliga a-kassorna finnas.

Syftet ska vara tydligt – försäkringen ska ge inkomsttrygghet och såväl stödja som uppmuntra till egen försörjning, arbete, studier och delaktighet på arbetsmarknaden. Försäkringen måste därför kompletteras med aktiva åtgärder.

Villkoren ska till exempel ta hänsyn till den försäkrades tidigare sysselsättningsgrad, studier, och arbetsmarknadspolitiska insatser parallellt med krav på aktivt arbetssökande

Den parlamentariska socialförsäkrings- utredningen har långt kvar till en lösning på de svåra frågorna. Det är hög tid för socialförsäkringsutredningen att släppa prestigen, analysera de nya förslagen och verka för en lösning som majoriteten av ledamöterna kan ställa sig bakom.

Det är bra att regeringen nu till slut har insett att de differentierade avgifterna till a-kassan, som man införde för sex år sedan, inte fungerat. Det är, dags att inse att övervältrade kostnader till kommunerna och att så många hamnat i långvarigt behov av försörjningsstöd är en lika dålig idé. Det behövs fler och mer genomgripande förändringar för att möta den moderna arbetsmarknaden.

Gunvor G Ericson Agneta Luttropp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons