Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att införa rätt till dödshjälp

Annons

Frågan om dödshjälp är inte enkel och berör i praktiken endast ett fåtal personer.Det gör inte frågan mindre viktig. Tvärtom.

Många döende hålls vid liv mot sin egen vilja. För vissa kommer det tyvärr en punkt då lidandet blir outhärdligt och tar över, då fruktansvärda smärt- och ångestkval är det enda som återstår av livet.

Men att aktivt och avsiktligt framkalla en människas död på hennes egen begäran är inte lagligt i Sverige. Att hjälpa en människa avsluta ett liv där bara smärta återstår betraktas här som dråp eller mord.

Alla som vill borde ha rätten att få dö utan plågor. Den oåterkalleliga döden följer alltid, oavsett om den har föregåtts av ett aktivt beslut eller ett utdraget lidande. Om en människa äger sitt liv måste hon också äga rätten att avsluta det om det kommer en punkt då smärtan tagit över.

Livets värde devalveras inte av att en människa själv får bestämma när hon ska dö. I dag visar det svenska systemet allt för liten respekt för den människa som inte vill leva till varje pris. Att erbjuda en människa möjligheten till dödshjälp står inte i motsatsförhållande till en god vård. Sverige ska vara fortsatt ledande i att erbjuda personer med fysiskt eller psykiskt lidande vård av hög kvalitet. Den prioriteringen står inte i motsättning till att tillåta dödshjälp.

Frågan om beslutsförmåga är essentiell. Uppfylls inte de ställda kraven på beslutsförmåga rör det sig inte längre om ett frivilligt val eller om dödshjälp.I de fall när beslutsförmåga finns är dock människans rätt att själv bestämma det viktigaste.

Det finns en inkonsekvens i hur frågan om dödshjälp betraktas i dagsläget.Redan i dag har vi rätten att bestämma över våra egna liv. Vad det ska fyllas med om vi önskar förkorta det.

En person som har friheten att sätta barn till världen eller välja ett yrke där det egna livet hotas bör ha friheten att styra över sin egen död. Passiv dödshjälp är ett steg på vägen, men för att vara konsekvent bör Sverige, i likhet med länder såsom Schweiz, Nederländerna och Belgien, tillåta aktiv dödshjälp.

Ett argument är som ofta används emot dödshjälp är det viktiga i att värna livet och människovärdet. Argumentet är gott. Enskilda människors övertygelse om hur livet skapas, värnas eller avslutas är värd all respekt. Samma rätt som de har att leva och dö efter sina värderingar borde också vi andra ha.

När Sifo har frågat svenskarna om deras inställning till frivillig dödshjälp framkommer att hela 87 procent var för möjligheten till frivillig sådan. Från politiskt håll verkar få dock vilja ta i frågan, och regeringen har sagt nej till att ens utreda frågan.

Så gjorde även förra regeringen. Det är beklagligt. Frågan är inte bara viktig för dem som berörs rent praktiskt, det är också en fråga som speglar vår syn på medborgarnas roll gentemot staten. När det kommer till kritan är det den enskilde och inte staten som styr sin egen tillvaro. Det är en fundamental princip, även i livets slutskede.

Johanna Grönbäck, liberal debattör

Robin Nyman, liberal debattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons