Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att stämma i bäcken

Annons

Den skadegörelse och annan brottslighet som begås av unga personer, tar mycket resurser i anspråk. Skattepengar borde få användas för mer angelägna behov. Att återställa miljöer efter skolbränder och nerklottrade husfasader kostar åtskilliga miljoner för att inte tala om kostnader för rättegångar.

Det finns anledningar till att individer begår brott, som i de flesta fall kan härledas till uppväxtmiljön på ett eller annat sätt. "Att stämma i bäcken" ett gammalt ordspråk vore ide att damma av. Förebyggande åtgärder från tidigaste ålder skulle spara pengar och mänskligt lidande. För en genomtänkt planering krävs resurser och framförallt kompetens.

Många unga lagöverträdare har åratal av elände och kränkningar i ryggsäcken, innan de hamnar i tingsrätten. "Psykologer talar om " En inre åsiktsregistrering som utgör en viktig grund för barnens framtida moraluppfattning. Orienteringstavlor, som påbörjas redan före ett års ålder. Så här ska man bete sig. Så här skall man inte bete sig. Jagstyrka - jagsvaghet är strukturer, som grundläggs tidigt i livet i den sociala miljön, som barnet växer upp i. En god självkänsla är en förutsättning för ett självständigt tänkande: att våga ta ställning att känna att man duger i situationer då man har en annan åsikt än kompisen.

Att kränka barn kan ske på många olika sätt, vilket underminerar självkänslan. Det vore värdefullt för oss alla vuxna, att genom en skicklig pedagog med psykologisk kompetens bli informerade om de olika sätten, som många gånger kan leda till ödesdigra konsekvenser.

Förmåga att känna empati föds de flesta med. Den är livsviktig att få bevara och utveckla. Ett exempel på hjärnans formbarhet är språket. Talar inte föräldrarna tidigt med sitt barn, får barnet ett torftigt språk. Då utvecklar inte hjärnan förmåga att hantera språk. Träning ger biologiska effekter. Men detta måste absolut ske på barnets villkor och är ingen självklarhet. Att behärska språket har enorm betydelse vid skolstarten.

Som medborgare i ett demokratiskt samhälle borde vi tänka över vad som är meningsskapande i våra liv. Vad betyder kulturen? Då handlar det inte om "finkultur" utan vardagskulturen. Att kunna vara en skapande och kreativ person ger mening åt de flesta. Att få utveckla sina medfödda resurser såväl teoretiska som praktiska Att kunna förena tanken och handens arbete är en mänsklig rättighet

För en skapande och kreativ person är det mindre viktigt att äga den senaste modellen av en mobiltelefon samt, att ha åldern inne för att kunna köpa ut på systemet. Livet har djupare dimensioner.

Att som tonåring ägna sig åt att klottra i offentliga miljöer för att bli sedd talar om en "bristsituation" vilket innebär att mognadsmässigt befinna sig på en treårings nivå. De ålderssegregerade grupper vi lever i är av ondo och bidrar inte till en sund samhällsutveckling. Generationerna behöver varandra. Att barn och unga får ta del av mogna vuxnas livserfarenhet. Att som äldre ta del av barn och ungas tankar och vitalitet ger glädje och meningsfullhet i vardagen.

Varför tillåter vi vuxna medier och reklam att sprida sitt kommersiella budskap, som bidrar till den ytlighet som kropps- och utseende fixering innebär. Den får många unga att känna, att de inte duger. vilket många gånger har fått mycket tragiska konsekvenser. Det skyddsnät, som finns, har för glesa maskor, som hårdast drabbar utsatta barn. Detta behöver åtgärdas snarast.

Kloka ord som uttalats av den polskjudiske läkaren och pedagogen Janus Korczak, som tillsammans med tvåhundra barn mötte döden i Treblinkas gaskammare: "Ondskan i världen beror på bristande respekt för barnet."

Greta Ågren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons