Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att tillåta ny kärnkraft - för miljöns skull

Annons

Jordens klimat håller sakta men säkert på att förändras; öknarna breder ut sig med missväxt och svältkatastrofer som följd, i de tropiska områdena blir det fler och fler översvämningskatastrofer, glaciärerna och packisen smälter samman.

Forskarna är oense om hur farlig växthuseffekten är för människans livsförutsättningar, men törs vi chansa?

De flesta länder i världen har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen. Det märkliga är att Sverige just nu planerar att öka sina koldioxidutsläpp för att kunna avveckla kärnkraften. Konkret planeras ett stort oljekraftverk i Stenungsund i Bohuslän och ett gaskraftverk i Malmö. Bara dessa ökar utsläppen med fyra miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar en ökning med 7-8 procent.

Som vi ser det har Sveriges riksdag antagit minst fyra beslut som är oförenliga:

1) Kärnkraften skall avvecklas.

2) De orörda älvarna får inte byggas ut.

3) Koldioxidutsläppen skall begränsas.

4) Den ekonomiska tillväxten

i Sverige skall öka.

De stora energipolitiska vägval som vi står inför kan grovt sammanfattas; antingen väljer vi ökade koldioxidutsläpp eller så väljer vi att behålla och utveckla kärnkraften.

Utifrån ovanstående har vi

i folkpartiet dragit några slutsatser; ett huvudmål för energipolitiken bör vara att medverka till att begränsa växthuseffekten.

Sverige måste även gå vidare med ytterligare effektiviseringar, satsningar på förnyelsebar energi, mer fjärrvärme och ökad avfallsförbränning. Riksdagen bör upphäva den särskilda lag om förtida avveckling av kärnkraft som gäller i Sverige. Reaktorerna ska få drivas så länge de uppfyller lagens säkerhetskrav.

De planerade utbyggnaderna av oljekraftverket i Stenungssund och gaskraftverket

i Malmö bör omprövas. I stället bör riksdagen, genom ändringar i kärntekniklagen, medge utbyggnad av en femte reaktor i Ringhals. Nybyggnadsförbudet bör hävas, vilket sannolikt leder till att ett par, tre nya reaktorer byggs i Sverige under de kommande 20 åren. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är riksdagen som ska bestämma i vilken takt nya reaktorer byggs, utan elmarknaden själv. Statens uppgift är att utforma långsiktiga riktlinjer utifrån miljö- och säkerhetskrav.

Att folkpartiet nu

är det första partiet som aktivt uttalar sig för att lämna folkomröstningsresultatet från 1980 bakom oss är säkert en politisk risk för vårt parti. Men det är en ännu större risk för Sverige om alla sticker huvudet i sanden.

JAN BJÖRKLUND

BIRGITTA NILSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons