Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för ett Västeråspaket

Annons

Västerås har en arbetslöshet på 8 procent och i slutet av förra veckan kom ytterligare ett negativt besked - IBM lägger ned verksamheten i Västerås och nära 300 medarbetare varslas. Med länets högsta arbetslöshet är arbetsmarknaden i Västerås långt ifrån i balans. Men statsmakten tror att Västerås som vanligt klarar sig bra. Samlat och systematiskt måste vi arbeta för att få genomslag för hur arbetsmarknaden i Västerås ser ut i verkligheten.

Västerås skall ha den draghjälp vi har rätt till. Alltsedan 1930-talet har det varit god konjunkturpolitik att sätta människor i jobb. Men det är inte i första hand traditionell Amspolitik som är lösningen för Västerås. Viktigare är att vi nu får de infrastruktursatsningar som borde varit på plats redan för länge sedan.

I första hand är det ett antal väg- och järnvägsprojekt som är av avgörande betydelse för Västerås. Ett sådant projekt är att få motorvägsstandard av E 18 österut till befintlig motorväg i Enköping, motsvarande på E 18 väster om Västerås i första hand fram till Eskilstuna-avfarten och dessutom att bygga Västerleden från Hacksta industriområde upp till och med anslutning till E 18 och med en fortsättning i en båge runt Erikslund och med anslutning till riksväg 66 och Norrleden norr om Erikslund. Detta kommer att ge utdelning i form av hundratals, ja kanske rent av tusen, nya jobb på det expansiva Hacksta.

I fråga om järnvägsprojekt är det angeläget att bygga färdigt Mälarbanan. En lösning av trängselproblematiken in mot Stockholm är nödvändig om de miljardbelopp som investerats i Mälarbanan fullt ut skall kunna nyttjas. Vidare kan inte staten få svika och framtvinga kraftiga nerdragningar av trafiken Uppsala-Västerås-Eskiltuna-Norrköping (Uven) eller på den trafik som Tåg i Bergslagen (TiB) bedriver på Bergslagspendeln mellan Västerås och Ludvika.

En annan viktig infrastrukturfråga där staten avgör framtiden för hamnen i Västerås gäller utformningen av slussen i Södertälje. Kommer den att tillåta trafik av större fartyg än i dag? Om inte, är risken stor att godsvolymerna i Västerås hamn successivt kommer att minska.

Hösten 2004 stod det klart att Västerås förlorat kampen om ett nytt modernt storfängelse. Av regionalpolitiska skäl hamnade kriminalvårdens nya anläggningar i andra orter. Detta trots att Västerås av de större städerna har särklassigt minst statlig verksamhet. Nu är det dags att slå fast, vid framtida lokaliseringar skall inte regionalpolitiska överväganden hindra att Västerås blir den nya lokaliseringsorten.

Västerås skall ha sin rättmättiga andel av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Västerås har tre gånger fler arbetslösa än Heby, men när hänsyn tagits till skillnad i befolkning satsas inte tre gånger så mycket på arbetsmarknadspolitik i Västerås som i Heby. Det är dags att sluta missgynna Västerås när resurserna fördelas.

I första hand är det insatser i vägar och järnvägar som syftar till att möjliggöra att bo i Västerås men arbeta på annan ort som är mest angelägna. Men Västerås måste bättre än tidigare nå fram till makten. Tillsätt gärna en tjänstemannagrupp under ledning av stadsdirektören med uppgift att bedriva lobbying mot de makthavare som kan påverka situationen för Västerås. Det viktigaste är inte formen utan att arbetet snabbt kan påbörjas och att resultaten inte låter vänta på sig. Det är dags att börja agera.

Bengt-Åke Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons