Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De rödgröna har tappat greppet

Annons
Slukhål?  Alliansen kräver att Västmanlands sjukhus får ekonomin i balans.

I dag beslutar landstingsfullmäktige om kommande landstingsplan och budget. De rödgröna har lagt fram ett tunt förslag och har inte lyssnat på vare sig personal eller patienter.

Budskapet från personalen som jobbar i Landstinget Västmanland har för oss i Alliansen varit tydligt. Bland de lägre betalda yrkesgrupperna finns ett stort missnöje över löne-politiken. Alliansen vill därför avsätta 22 miljoner kronor för en lönesatsning.

Pengarna ska främst användas till att öka möjligheterna till lönekarriär. Den individuella lönesättningen i landstinget fungerar dåligt och det måste bli tydligare att kompetens, prestation och erfarenhet ska betala sig.

Samtidigt råder sjuk- sköterskebrist och läget inför sommaren är allvarligt. Den rödgröna landstingsledningen har i år misslyckats med att hantera personalsituationen som uppstår under semesterperioderna på ett smidigt sätt.

På längre sikt måste landstinget förbättra sig som arbetsgivare för att locka fler att utbilda sig till bristyrken inom vården. Västmanland ska vara ett av de främsta landstingen i landet när det gäller att locka till sig vårdpersonal.

Bland läkarna är det framför allt administrationen som tynger arbetet. Krav på redovisningar och mätningar av olika slag får inte gå över styr.

Alliansen vill skära ner på administrationen och göra en ordentlig översyn kring vad vi ska mäta, redovisa och dokumentera. Vård-personal ska vårda, inte administrera.

Varje vecka anländer nya människor till Västmanland. Vi välkomnar att vi blir fler och vill stärka människors möjligheter till arbete och egen försörjning.

Många nyanlända har utbildning inom vården, men saknar språk- kunskaperna. Därför satsar vi fem miljoner kronor på ett integrationsprojekt där landstinget i samverkan med Mälardalens högskola, Migrationsverket och Vård- och omsorgscollege ska validera nyanländas kunskaper och utbildning, samt ge dem snabbare utbildning i svenska med fokus på sjukvårdens termer.

Alla behövs i arbetet för en bättre sjukvård.

Alliansen vill att landstinget investerar i två så kallade lättambulanser, som är till för patienter som inte har akuta eller livshotande skador. I dag transporteras många patienter med lättare skador i ambulans vilket är onödigt kostsamt. Lättambulanser har provats i Kronoberg med gott resultat.

Vi föreslår också att Barn- och ungdomshälsan får ytterligare fem miljoner kronor för att klara sitt uppdrag. De rödgröna har nonchalerat verksam-heternas behov av ökade resurser, vilket i slutändan drabbar barnen som inte får hjälp i tid. Barnen är vår framtid och måste prioriteras.

Ett annat eftersatt område är de äldres psykiska hälsa. Resurserna är små och kompetens saknas. Alliansen föreslår därför att äldres psykiska hälsa skall vara ett prioriterat område och vi lägger sju miljoner kronor för att utveckla vården kring äldres psykiska hälsa.

Vårt förslag är finansierat krona för krona. Vi gör satsningar på att korta vårdköerna vilket gör att landstinget får mer pengar från den statliga kömiljarden.

Vi drar också ner den centrala administrationen med 30 miljoner kronor. Västmanlands sjukhus måste få en ekonomi i balans, de rödgröna har inte förmått få ordning på sjukhusets ekonomi och vågar inte fatta de beslut som krävs. De rödgröna uppfyller inte kravet på god ekonomisk hushållning , vilket är anmärkningsvärt.

Inför höstens landstingsval lägger Alliansen fram ett budgetförslag med fokus på vården, personalen, jobben och ordning i ekonomin.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons