Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De rödgröna: Västerås ska bli en ledande skolstad

Skolans viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för att alla elever ska klara skolans kunskapsmål och utvecklingsmål.

Annons

För att nå dit krävs inspirerande lärmiljöer, tillgång till modern teknik och gott ledarskap genom våra rektorer. Men framför allt behövs det lärare. Duktiga, behöriga och motiverade lärare som kan inspirera barnen och ungdomarna att spränga sina gränser och nå sina mål.

Vi rödgröna i utbildningsnämnderna har sedan vi tog över styret i Västerås fokuserat på att besöka så många verksamheter som möjligt, förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildningar. Allt för att få en bild av hur det står till med utbildningen i Västerås. Detta har varit till god hjälp för oss i arbetet med att ta fram den nya utbildningsplanen för Västerås skolor.

Vi har genom dessa möten blivit stärkta i vår idé att varje del av utbildningskedjan är viktig. Från förskola upp till gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Tanken om det livslånga lärandet där eleven står i centrum och får många chanser och möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer är ledande för oss.

Genom den utbildningsplan som nu har antagits har vi ett bra verktyg för att på ett antal mål följa upp utvecklingen i skolan. Alla barn, elever och vuxen-studerande omfattas av denna och under vecka 35 ska den presenteras för skolledare och personal inom såväl kommunala som fristående skolor

Där slår vi fast att varje elev ska mötas av höga förväntningar samt få stöd för att utvecklas efter sin egen förmåga. Kunskap och lust att lära ska alltid stå i centrum.

Vi kommer också att följa upp så att arbetsro och trygghet genomsyrar alla verksamhetsformer. Arbetet med att motverka och stävja utanförskap och mobbning är en av nycklarna för att uppnå detta.

Vi vill också stärka elevernas möjlighet till reellt inflytande och delaktighet. I detta ingår också en god dialog med vårdnadshavare och föräldrar. Till detta ska också läggas att den pedagogiska forskningen ska vara ett naturligt inslag i lärarnas vardag så att de alltid har möjlighet att ta del av de senaste rönen och få kontinuerlig kompetensutveckling. Allt detta för att kunna ge eleverna det bästa bemötandet.

Utbildningsplanen för 2011- 2014 tillsammans med budgeten för 2012 bildar en bra grund för att vi steg för steg ska närma oss målet att bli en ledande skolstad.

Det är till oss andra städer ska åka i framtiden för att ta reda på hur vi lyckats så bra med att skapa en skola i ständig utveckling för livslångt lärande. Västerås ska bli en ledande skolstad.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons