Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den lokala ekonomin är på frammarsch

Annons

Den viktigaste politiska uppgiften för en socialdemokratisk regering är att skapa möjligheter för alla människor som vill arbeta att få ett jobb. Vi har i dag en öppen arbetslöshet på drygt fem procent och till detta en stor grupp sjukskrivna, förtidspensionerade, undersysselsatta, invandrare, handikappade, ungdomar, pensionärer med flera, som önskar komma ut i arbetslivet om de kan få en för dem passande sysselsättning.

"Den nya ekonomin" - internationaliseringen, det globala kapitalet, it-revolutionen - har helt ändrat mycket av de grundläggande förutsättningarna i samhället. Men fortfarande finns det hos näringslivsorganisationer och vissa politiska partier en nyliberal tro på att tillväxt enligt gamla modeller skulle ge flera jobb. Sådant som individuella löner, premie- och bonussystem, skattesänkningar för de redan välbeställda, avregleringar, försämrad arbetsrätt, skärpt offentlig upphandling och dylikt. Det har blivit svårare att använda den ekonomiska politiken för att skapa jobb. Vi måste ta internationella hänsyn samtidigt som många beslut fattas av det globala kapitalet. Utflyttning av tillverkningar som i Sala, Västervik, Gislaved och troligen i Trollhättan.

Vad vi klart kan säga är att antalet sysselsatta inom indu-strisektorn minskar, medan andelen inom tjänstesektorn ökar. I en sådan ny arbetsmarknad krävs mer av kunskaper och utbildning, det vill säga "kapital" som de anställda har. Det är främst den väl-utbildade arbetskraften som har sådant kapital och det stärker deras position på arbetsmarknaden. Det kan i sin tur innebära en situation där stora grupper ställs vid sidan av utvecklingen, vilket är en viktig fråga att politiskt hantera, så att vi inte får stora växande klyftor med de konsekvenser det kan medföra.

Vi har en sektor i ekonomin där nya jobb kan skapas, nämligen den sektor som är den snabbast växande ute i Europa, den tredje sektorn eller den så kallade sociala ekonomin. Det vore viktigt, särskilt för dem som står utanför arbetsmarknaden, om vi kunde få ett ökat genomslag för den sociala ekonomin i Sverige. Men de aktörer - de kooperativa utvecklingscentra i varje län - som arbetar med den sociala ekonomin är inte tillräckligt starka för att få det genomslag som skulle skapa många fler företag och jobb, utan är beroende av att aktörer som kommuner, länsstyrelser och arbetsmarknadsmyndigheter också engagerar sig.

De regionala tillväxtavtal som finns i varje län är bra plattformar för den sociala ekonomin. De utgår ifrån det lokala handlingsutrymmet genom att mobilisera bygdens/regionens sociala och humana kapital och det finansiella kapitalet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är viktigt att utveckla lokala partnerskap, samverkansmodeller och internationella nätverk för startandet av nya företag.

Förverkligande av en ekonomi baserad på andra former av relationer än den globala tillväxtekonomin måste vila på djupgående värderingsförändringar i politik, näringsliv och civilsamhälle, att vi tillägnar oss andra synsätt på utveckling och livskvalitet än de som styr dagens samhällsutveckling. Det kommer att ta tid. Den lokala motkraften till den ekonomiska globaliseringen kommer sannolikt under överskådlig tid vara betydligt svagare som samhällsfenomen. Men med tanke på att den lokala ekonomin ger oss lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar kan man tryggt hävda att den tillhör framtiden.

ROLAND SUNDGREN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons