Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är dags nu, för världens modernaste välfärd

Annons

Vi vill vara med och bygga värdens modernaste välfärd! 1825 medlemmar i SKTF i Landstinget Västmanland och Västerås stad har påbörjat arbetet för att tillsammans med arbetsgivare i kommuner och landsting skapa en välfärd där människor får service och stöd med hög kvalitet när man behöver det.

SKTF överlämnade nyligen våra krav inför avtalsrörelsen till våra arbetsgivare i kommuner, landsting och bolag. Det innebär ett antal krav på löner och villkor. Men - vi vill mer och större än så. Vi vill att årets avtalsrörelse ska leda till en överenskommelse som innebär att vi alla siktar mot samma mål - att bygga värdens modernaste välfärd.

Vår utgångspunkt är att SKTF:s medlemmar med sina kunskaper och erfarenheter lägger grunden för våra gemensamt finansierade verksamheter. SKTF:s medlemmar är varje dag med och skapar välfärd åt Västerås och Västmanlands medborgare.

SKTF:s medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. Bakom varje läkare står en läkarsekreterare som ser till att läkaren får vårda patienter istället för att sköta administration. Bakom varje tandläkare står en tandsköterska som idag sköter en betydande del av tandvården. Bakom varje kommun- eller landstingspolitiker står chefer som skickligt gör verklighet av politiska beslut. Bakom varje medborgare som behöver hjälp står en socialsekreterare som ger stöd. Dessa och många, många fler yrkesgrupper är avgörande länkar i en modern välfärd. Grupper som sällan syns men som du skulle sakna om de inte fanns där.

Våra medlemmar drivs i sitt arbete av en vilja att utveckla och förbättra. Vi vill tillsammans med arbetsgivare och brukare skapa världens modernaste välfärd där människor känner att man får relevant och högkvalitativ service.

Ska vi tillsammans klara den utmaningen krävs bra löner och arbetsvillkor för alla anställda. SKTF vill höja lönerna med lägst 3,9 procent som ska fördelas individuellt bland våra medlemmar.

Arbetsmarknaden i Sverige är tudelad och kvinnor jobbar

i offentlig sektor. Ännu idag värderas det jobb som görs i offentlig sektor inte lika högt som det som görs i privat sektor. Det är oacceptabelt. I yrke efter yrke har våra medlemmar lägre lön än

i jämförbara yrken i andra sektorer. SKTF ställer därför också i avtalsrörelsen krav på att löneskillnaderna ska minska mellan privat och offentligt. Arbetet i offentlig sektor måste värderas högre och arbetsgivarna vara beredda att betala för det. Ett målmedvetet arbete under ett antal år krävs för att uppnå det.

Men också lönebilden inom offentlig sektor behöver förändras. Många yrkesgrupper har en sammanpressad lönestruktur och liten lönespridning. Möjligheten till personlig löneutveckling över tid behöver öka. Det gynnar på sikt utvecklingen för hela yrkesgruppen.

Osakliga löneskillnader är också ett problem. SKTF vill se lika lön för likvärdiga arbeten. Lönekartläggningar ska göras och användas som underlag för justeringar.

Tillämpningen av lönesystemet lokalt ska förbättras och chefers roll i lönesättningsarbetet förtydligas så att man kan föra lönesamtal med medarbetarna och motivera den anställdes lön. Allt för många inom kommuner och landsting anställs på deltid och visstid. SKTF vill att det normala ska vara tillsvidareanställning på heltid, allt annat ska vara undantag.

Inte på många år har kommuners och landstings ekonomi varit så god. Det är ett gyllene läge att ta vara på för att tillsammans förbättra servicen och kvaliteten i verksamheten. Goda arbetsvillkor kommer att bli en nödvändighet då många nyrekryteringar väntar till följd av stora pensionsavgångar.

Det är dags nu! För världens modernaste välfärd. Vi i SKTF i landstinget Västmanland och Västerås stad vill vara med och bygga framtiden för offentlig sektor. Därför vill vi också se rejäla satsningar på våra viktiga medlemsgrupper i årets avtalsrörelse.

Ann-Marie Rydell, ordförande i SKTF Västmanlands läns landsting,

Sören Eriksson, ordförande i SKTF Västerås stad

Mona Tapper, verksamhetschef SKTF-centret i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons