Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det blir inga mindre barngrupper

Annons

Det blir inga mindre barngrupper inom barnomsorgen i Västerås med socialdemokrater och vänsterpartister vid makten. Det var bara tomma ord från majoritetspartierna, vid budgetdebatten nyligen, att man vill ha mindre barngrupper. Socialdemokraterna och vänsterpartiet är inte villiga att gå med på den finansieringslösning som kristdemokrater och övriga borgerliga partier föreslog vid budgetsammanträdet. Nej, man tar emot de extra statsbidragen till barnomsorgen och stoppar in några vuxna till i de fulla barngrupperna, så har man uppfyllt statens krav på hur pengarna ska användas. Några andra ambitioner finns inte från majoritetens sida. Vi vill värna om barnens uppväxt och vill se mindre barngrupper redan nu.

Ju mindre barnen är, desto viktigare att inte ha för många att relatera till. Hur barns och ungdomar mår måste ses i ljuset av den stressande miljö många vistas i, hög ljudnivå, trånga lokaler i förhållande till antalet barn och långa dagar. Det finns ett stort antal barn som är socialt sköra enligt en forskarrapport om "Små barns hälsa" vid Mälardalens högskola. Stora barngrupper leder till otrygghet och är en grogrund för mobbning som inte minskat i Västerås. Fritidshem med 70-90 barn och förhållandevis få ledare är ingen bra miljö för varken barn eller vuxna.

Vi kristdemokrater ställer inte upp på den socialistiska barnomsorgspolitiken där politikerna alltmer styr över föräldrarnas val av barnomsorg. Nyligen avslog man en ansökan om att öppna ett nytt dagis i Västerås med argumentet att det var fel stadsdel, trots att den sökande var öppen för att byta till ett annat område för sin etablering.

På många försåtliga sätt mönstrar man ut dagbarnvårdarna genom att styra över till förskolan.

Nu har fyraåringar rätt att få särskild träning i fyraårsgrupper. Är barnet hos en dagmamma är det föräldrarnas ansvar att följa dem dit. Hur många föräldrar klarar det och ett jobb? Nej, det blir givetvis ohållbart att ha kvar barnet hos dagmamman, så det blir dagis som tar över. Det är märkligt att dagbarnvårdarnas gemensamma dagliga aktiviteter inte ska räcka för en fyraåring. Antalet dagbarnvårdare krymper. Från 2000 till 2003 har de minskat med 188 stycken! Men om man inte marknadsför dem eller nyanställer och man dessutom försvårar deras arbetssituation genom att bara placera de minsta hos dem, ja då är de snart "utrotade"! Inför hösten får nästan alla barn en plats inom barnomsorgen. Det är då barn börjar skola och förskoleklass och många platser frigörs. Platsen kanske inte är i närheten av där man bor. Syskonförturer är slopade, vilket innebär att föräldrar får stressa runt för att lämna sina barn på två ställen. Redan i september-oktober börjar åter kön på några områden i staden.

I kristdemokraternas budgetförslag inför 2005 föreslog vi att ytterligare fem miljoner kronor skulle användas till i första hand att minska barnomsorgsköerna under andra delar av året än vid höststarten (både dagis och familjedaghemsplatser). Vi föreslog dessutom att pengar skulle omfördelas och läggas på mindre barngrupper. Genom att barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar skulle få sin lagstadgade rätt till barnomsorg 15 timmar i veckan och inte 25 som Västerås stad erbjuder, kan pengar frigöras. Skolbarnsomsorg skulle med vårt förslag inte erbjudas de barn vars föräldrar är hemma med nytt syskon eller är arbetssökande. Barn med särskilda behov skulle inte beröras av neddragningen.

Detta förslag är vi i den borgerliga oppositionen helt eniga om eftersom vi anser att barnens behov måste gå före ideologiska trossatser där den kollektiva barnomsorgen är ledstjärnan. Under debatten angreps vi för att förmena barnen rätten till dagis och fritids och alla de kamrater som finns där. Var finns barnens rätt att också vara tillsammans med sina föräldrar?

ELISABET FRIDÉN SOLVEIG NYGREN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons