Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det fattas allmänläkare

Annons

Sverige har en ganska bra sjukvård. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) senaste rapport rangordnas vi som nummer 23 av 191 nationer. Det är säkert mycket svårt att på ett rättvist sätt jämföra sjukvård i olika länder men WHO har mycket kvalificerad expertis bakom sina bedömningar. Klart bäst i Norden är Norge som ligger på elfte plats. Vi har uppenbarligen en del intressant att lära av vårt västra grannland.

Bristen på allmänläkare är ett av de största problemen i svensk sjukvård. I Västmanland finns nu 28 vakanser på cirka 120 allmänläkartjänster. Flertalet, men inte alla vakanser, täcks av stafettläkare. Denna nödlösning ger stora extrakostnader och dålig kontinuitet i vården. Problemen är inte unika för vårt län. Bristen på allmänläkare har funnits i många år och varit föremål för mycken diskussion som inte lett någon vart. Det finns en utbredd uppgivenhet över problemet. Därför måste vi försöka tänka nytt, friskt och okonventionellt.

Hur har norrmännen ordnat detta? Deras kommuner har skyldighet att anställa fastleger (motsvarar våra allmänläkare) eller att sluta avtal med privat vårdgivare så att varje invånare kan lista sig. Nästan alla allmänläkare har i praktiken blivit privata entreprenörer, som slutit avtal med kommunen. Cirka 30 procent av deras intäkter kommer från kommunerna som betalar läkaren per listad patient. 30 procent är patientavgifter och 40 procent kommer från försäkringskassan i samband med läkarbesök.

Under de fem år som systemet varit i gång har tillgången på "fastleger" ökat drastiskt, patienterna har blivit mer nöjda och läkarna har fått bättre trivsel i arbetet.

Den norska modellen har stora likheter med folkpartiets husläkarmodell. Under ett halvår 1994, när denna modell var lagfäst, rekryterades över 1000 nya allmänläkare i Sverige.

Ett av de första besluten från den nytillträdande socialdemokratiska regeringen 1994 var att avskaffa husläkarlagen. Man kan spekulera över orsaken till den gynnsamma effekten på rekrytering av allmänläkare som det norska fastlegersystemet och folkpartiets husläkarsystem haft. Möjligen innebär dessa system att allmänläkarnas ställning som fria yrkesutövare markeras. Under alla förhållanden talar dock erfarenheten sitt tydliga språk om att systemen leder till fler allmänläkare.

Ett fruktbart nytänkande får inte hindras av att landstingen nödvändigtvis måste sköta rekryteringen av allmänläkare. Kommunerna kan vara ett bättre alternativ, i varje fall om de inte är alltför små. Om en driftig kommunstyrelseordförande som vänsterpartisten Stig Henriksson i Fagersta inför väljarna måste stå till svars för att det finns allmänläkare i Fagersta blir resultatet kanske bättre än om ansvaret vilar på landstingspolitiker i Västerås.

En stor diskussion om hur det svenska samhället skall organiseras bryter ut om drygt ett halvt år, när den stora ansvarsutredningen, under vår landshövding Mats Svegfors´ ledning, lägger fram sitt betänkande. Allmänläkarvården är ett av de viktigaste problemen som måste beaktas i denna diskussion. Frågan kommer att fordra gott omdöme och förmåga till nytänkande hos de politiker som väljarna utser till riksdag, landsting och kommuner vid valet i september.

Göran Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons