Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns för få jobb för de unga

Annons

Arbetslösheten bland ungdomar ökar sedan en längre tid. Vi har inte råd att låta våra unga gå arbetslösa länge och i många fall inte ens få en ingång till arbetsmarknaden.

Under sommaren i år har ungdomsarbetslösheten i länet varit högre än tidigare år. Det beror bland annat på att vissa företag inte anställt gymnasieungdomar i samma omfattning som tidigare. De ungdomar som slutade gymnasiet i vår var en större årskull än tidigare. Många av dessa ungdomar vill i högre utsträckning ha ett sabbatsår från studier och arbete.

Västmanlands län har en positiv befolkningsökning bland ung-domar mellan 18 och 24 år i de flesta kommuner, nästan dubbelt så stor som riket i genomsnitt. Men det finns för få jobb för de unga som vill in på arbetsmarknaden. Problembilden är att de vanliga ingångsjobben på före-tagen minskar. Det är också svårare att hitta praktikplatser när företagen blir mer "slimmade" och kanske saknar möjlighet att avsätta handledare för praktikanten. Det hårdnande klimatet på arbetsmarknaden leder till att arbetsgivarna ställer allt större krav på utbildning och erfarenhet och det drabbar ungdomarna.

Det finns stora risker i att framtidens arbetskraft utestängs från arbetsmarknaden. Få arbets-givare är förberedda på den generationsväxling som står för dörren. Det är nu kompetensförsörjningsplanerna måste igång. Nu finns det möjlighet att utveckla den egna personalen, och samtidigt fylla på med och lära upp morgondagens arbetskraft. Tar vi inte vara på lediga arbetskraftsresurser nu, kanske de inte finns där i morgon.

Arbetsförmedlingen arbetar för att genom fler och bättre arbetsgivarkontakter få fram de jobb-öppningar som finns på arbetsmarknaden. Vi kan också informera arbetsgivare bättre om vilka möjligheter som finns till olika former av lönestöd och praktikanter. Men Arbetsförmedlingen kan inte som ensam aktör klara ungdomsarbetslösheten. Problemet är stort och kräver samverkan från andra aktörer i samhället: Vi måste tillsammans ta tag i problemet!

Vi vill öppna för en bredare debatt om ungdomsarbetslösheten. Var finns de nya jobben för våra ungdomar? Kan vi samverka kring ungt företagande? Kan skolan göra mer? Kan den offentliga sektorn göra mer? Kan det privata näringslivet göra mer?

Vi vill rikta några förslag till viktiga aktörer på arbetsmarknaden:

Ta vara på praktikplatserna! Inför nästa år har vi större möjligheter att erbjuda arbetspraktik och lärlingsjobb. Men det behövs fler arbetsgivare som öppnar sina arbetsplatser för praktikanter. Det finns också möjlighet till praktik utomlands, så kallade interpraktikstipen-dier.

Utnyttja anställningsstöden! Från februari i år kan företag som anställer ungdomar, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mer än sex månader, få allmänt anställningsstöd. En ökad möjlighet för bland annat småföretagare att våga anställa, tidigarelägga anställning eller generationsväxla.

Ge unga en realistisk syn på arbetsmarknaden! Elevens fria val är en möjlighet men också ett problem. I dag utbildas många ungdomar till jobb med dålig arbetsmarknad. Många unga, som avslutar sin utbildning, är för dåligt förberedda och har inte en realistisk syn på arbetsmarknaden. Här har skolan en viktig funktion att fylla. Med fler praktiktillfällen inom ramen för utbildningarna blir det lättare för grundskole- och gymnasie-elever att välja studieinriktning. Gymnasie- och högskolans kontakter med arbetslivet måste öka. Att integrera skola och arbetsliv kan ge rätt förväntningar både hos studenter och hos företag.

Låt inte elever sluta utan godkända betyg. Det straffar kommunerna i slutänden då de måste betala ut bidrag till ungdomarna. Vi måste verka för en fullständig utbildning för att ungdomarna överhuvudtaget ska komma in på arbetsmarknaden med dagens ökade konkurrens.

Alla goda krafter måste samverka. Tillsammans kan vi erbjuda ungdomar en bättre framtid.

Karl-Erik Pettersson

Bo Bylund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons