Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det går bra för Västmanland

Vi socialdemokrater vill öka kvalitén i skolan, satsa på yrkesutbildning, fortsätta att bygga ut högskolan, öka våra satsningar på forskningen och inte minst göra det ännu lättare att bli företagare, vara företagare och växa som företagare, skriver näringsminister Thomas Östros (s).

Annons

Det går bra för Västmanland. Jobben blir allt fler och nyföretagandet är högt. På ett år har arbetslösheten minskat i tio av elva kommuner i Västmanlands län.

För att stärka förutsättningarna för fler jobb vill vi socialdemokrater öka kvalitén i skolan, satsa på yrkesutbildning, fortsätta att bygga ut högskolan, öka våra satsningar på forskningen och inte minst göra det ännu lättare att bli företagare, vara företagare och växa som företagare. Det är vår socialdemokratiska modell. Det är en modell som under de senaste tio åren gett Sverige 300000 fler jobb, stora reallöneökningar och högre tillväxt än i de flesta andra europeiska länder.

Alternativet i svensk politik är moderaterna och de små högerpartierna. Moderaternas modell är att öka ojämlikheten i samhället. Moderaterna vill sänka ersättningarna vid arbetslöshet till mindre än 65 procent av lönen, kraftigt försämra ersättningen vid sjukdom, fördyra medlemskapet i facket och a-kassan, mest för LO-yrken, och minska människors möjlighet till utbildning genom att ta bort närmare 20000 högskoleplatser samt kraftigt försämra vuxnas ekonomiska möjligheter att studera. Moderaterna vill dessutom försämra föräldraförsäkringen genom att ta bort fyra månader och sänka ersättningsnivån.

Den första konsekvensen av moderaternas attack på välfärden blir en kraftigt försämrad levnadsstandard för många människor, ökad otrygghet och minskad konsumtion. Men attacken på löntagarna är vidare än så. I själva verket finner vi här den bärande delen av högerns ekonomiska politik. Kraftigt sänkta ersättningsnivåer leder till en press nedåt på lönerna för stora delar av arbetsmarknaden. Breda löntagargrupper kommer med moderaternas politik att få lägre lön. Ökade kostnader för medlemskap i a-kassa och fack innebär att färre kommer att omfattas av de gemensamma trygghetssystemen. Även detta kommer att leda till sänkta löner.

Moderaterna drivs av idén att företagandet gynnas om löntagarna får det riktigt dåligt. Det är en besynnerlig idé, då det är löntagarna som är småföretagens främsta kunder.

Vi socialdemokrater vill istället satsa för att ytterligare främja förutsättningarna för småföretagen att växa. Därför genomför vi nu ett brett program. Arvs- och gåvoskatten har avskaffats för att underlätta generationsskiften i familjeföretag. Skatten för fåmansbolagen sänks med en miljard kronor. Den första juni sänkte vi, trots starkt motstånd från moderaterna, arbetsgivaravgiften för de enmansföretagare som gör sin första anställning.

En nyckelfaktor för att skapa fler jobb är att våra svenska företag är framgångsrika internationellt. Exportfrämjandet har därför förstärkts och vi bygger nu upp ett regionalt främjande som ska stödja de mindre företagen att sälja sina produkter och tjänster internationellt. 300 konkreta åtgärder genomförs för minskad administration och bättre service till företagen. 900 miljoner kronor satsas på forskning i småföretagen. Två miljarder kronor satsas på riskkapital. Vi ser också över trygghetssystemen för småföretagare med målsättningen att företagare i så stor utsträckning som möjligt ska omfattas av samma trygghet som anställda.

Det går bra för Sverige. Jag är övertygad om att den bästa politiken för framtiden är att satsa på utbildning, forskning och företagande - inte försämra för arbetslösa, sjuka och barnfamiljer.

Thomas Östros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons