Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det invändes i byggnadsnämnden

Annons

I en nyhetsartikel den 28 februari om förtätning i korsningen Biskopsgatan/Västra Ringvägen med ett nytt tämligen extremt hus står det att det inte var någon större diskussion i ärendet bland byggnadsnämndens politiker. Detta är inte korrekt. När frågan om att ställa ut planförslaget och att slutligen anta planförslaget var uppe i byggnadsnämnden framförde jag ett antal gånger och med olika argument att jag inte tycker att det hus som visas på planillustrationen passar in i kvarteret. I protokollet från byggnadsnämndens möte den 19 oktober förra året står det: Andre vice ordförande Claes Kugelberg (m) ville ha följande yttrande till protokollet."Det är positivt att komplettera med en ny byggnad i kvarteret Ingrid men den visade byggnaden avviker i för stor omfattning från de omkringliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Den visade takkonstruktionen avviker markant och passar inte in i området.

En ny byggnad måste underordna sig befintliga byggnader och inte dominera över dessa."

Så visst har frågan debatterats i byggnadsnämnden. Mina främsta invändningar mot den nya byggnaden är förutom takkonstruktionen att byggnaden bör placeras närmare Västra Ringvägen och att infarten från Biskopsgatan till gården måste samordnas med grannfastigheten. Nuvarande lösning med en egen separat infart genom byggnaden ser barock ut. Och med en lämplig takutformning skulle de påtalade olägenheterna för grannfastigheten minska högst avsevärt.

De är nu av största vikt att läget och utformningen av den nya byggnaden anpassas innan eventuellt bygglov beviljas så att byggnaden på ett harmoniskt sätt låter sig infogas i kvarteret utan att dominera över sina två kulturhistoriskt värdefulla grannar.

Claes Kugelberg (m) andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons