Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det krävs en tydligare handikappolitik

Annons

Många gånger har jag ställt mig frågan vad socialdemokraterna och vänsterpartiet i Västerås egentligen vill med handikappolitiken. Den förda handikapppolitiken i Västerås är splittrad och otydlig. Det saknas en helhetssyn, en strategi för vad man vill åstadkomma och hur man långsiktigt ska möta behovet av service till personer med funktionshinder.

Från folkpartiets sida har vi främst arbetat med frågan om utbyggnad av gruppbostäder för personer som har beslut om särskild bostad enligt LSS (lagen om stöd och service för personer med funktionshinder). Vi har också verkat för bevarandet av de få träffpunkter som finns i kommunen som visat sig vara viktiga sociala mötesplatser för personer som annars riskerar leva ensamma och isolerade från samhället. Tillgänglighetsfrågorna är viktiga, som att fler alternativa utförare ska finnas inom handikappomsorgen.

Socialdemokraterna och väns-terpartiet har inte aktivt drivit handikappfrågorna - man hänvisar ofta till ett handikappolitiskt program antaget av kommunfullmäktige år 2000.

Men vad har ett sådant program för värde i kommunens

arbete om styrelser och nämnder inte aktivt arbetar med den? Jag anser därför att kommunstyrelsen ska ställa högre krav på att programmet aktivt följs upp av samtliga förvaltningar.

Det saknas en helhetssyn i handikappolitiken. Flertalet nämnder och styrelser har ansvaret för olika bitar som på ett eller annat sätt berör personer med funktionshinder - bostäder, tillgänglighetsfrågor, färdtjänsten, särskolan et cetera.

Samtliga vitala delar som måste fungera för den enskilde. Om nämnden för funktionshindrade låter bygga bostäder måste vi samtidigt se helheten, exempelvis när det gäller kommunikationsfrågorna.

Trots mycket prat och debatter återstår mycket att göra. Fortfarande kan vi notera att vissa förvaltningar inte gjort något utifrån det handikappolitiska programmet. Problem finns med färdtjänsten till daglig verksamhet, LSS-bostadskön är fortfarande lång och tillgänglighetsfrågorna kommer inte att vara lika prioriterade inför kommande år om man ska tolka budgetsignalerna rätt.

Som ledamot i nämnden för funktionshindrade kräver jag en tydligare handikappolitik och en bättre helhetssyn. Först då kan kommunen ta fram långsiktiga förslag till beslut utifrån bedömda behov. Om vi ska klara av detta måste samtliga styrelser och nämnder ta sitt ansvar, politiskt som ekonomiskt.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons