Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det måste finnas företag och jobb i Sverige!

Annons

Idag träffas fem personer, fyra tidigare och en nuvarande finansminister i Västerås. Välkomna till Västerås och vi hoppas att ni kommer att få en givande dag. Det finns många för Sverige viktiga frågor som finansministrarna kan behöva diskutera idag och att få möjlighet att dra lärdomar av historien är ett vällovligt initiativ.

Vi vill passa på att rikta en uppmaning till er fyra att övertyga Pär Nuder. Socialdemokraterna har nyligen påannonserat ett inre arbete för en ny skattereform som skall genomföras under nästa mandatperiod. Det finns dock några frågor som är så viktiga att hantera redan nu att de inte får fördröjas av en nog så viktig översyn av hela vårt skattesystem.

Just nu pågår remissbehandlingen av förslagen från den utredning som före detta finansminister Bosse Ringholm tillsatte om beskattningen av entreprenörer. De tre utredarna LO:s före detta chefsekonom P O Edin, Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson och professor Sven-Olof Lodin föreslog på en presskonferens i Värnamo klart tillväxtfrämjande reformeringar av ägarskatterna.

Men förslaget från utredarna att slopa förmögenhetsskatten sågades av statsministern redan innan presskonferensen var klar och finansminister Nuder instämde i kritiken senare samma dag.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att regeringen vingklipper sin egen utredning redan innan remissbehandlingen. Det är ett omfattande arbete som lagts ned för att ta fram angelägna förbättringsförslag för företagsamheten i Sverige. Remissinstanserna har nu dessutom fått utförliga instruktioner från regeringen om vilka delar av utredningen som de får lämna synpunkter på. Endast utredningens alternativförslag, som är sämre för företagen och som inte innehåller avskaffande av förmögenhetsskatten, får remissinstanserna lämna synpunkter på. Det alternativförslag som regeringen favoriserar ansåg utredarna inte ens värt att presentera på presskonferensen i Värnamo eller på någon av de många presentationer som senare hållits.

Vi uppmanar er samlade ministrar att passa på att diskutera hur vi kan få förslagen från regeringens egen utredning genomförda snarast och samtidigt vill vi skicka med några förbättringsförslag:

l Sänk kravet på uttagen egen lön. Företagare tjänar inte så mycket som många politiker tror. Ägarna ska inte tvingas höja sina löner och dränera företaget på pengar.

l Skärp inte kapitalvinstbeskattningen. Det måste bli lättare att till exempel avknoppa företag och därmed skapa nya jobb.

l Utöka schablonregeln så att många småföretag helt slipper tänka på fåmansbolagsreglerna.

Det är bråttom med action i dessa frågor för jobben i Sverige. Landets entreprenörer har länge utlovat bättre villkor. Nu har regeringen chansen att uppfylla detta löfte.

En avskaffad förmögenhetsskatt och bättre fåmansbolagsregler är så viktiga att de måste genomföras nu och kan inte invänta en övergripande skattereform. Det handlar om att slå vakt om Sveriges konkurrenskraft och om jobben. En uppföljning av EU:s Lissabonprocess visar till exempel att svenska företag har lägst investeringar i hela EU. Det är uppenbart att lägre investeringar på sikt minskar basen i tillverkningsindustrin och därmed gör jobben osäkrare.

Låt oss ta ett aktuellt exempel från den i veckan så aktuella bilindustrin. En undersökning av hur underleverantörerna till bilindustrin ser på sin situation visar att de ser ett allt hårdare konkurrenstryck. 79 procent av underleverantörerna ser investeringar som helt avgörande eller mycket viktiga för att klara konkurrensen. Tyvärr ser över hälften av företagen svårigheter att finna externt kapital. Det saknas helt enkelt svenska lokala aktörer med pengar som känner företagarna och det är förmodligen orsaken till att 80 procent av bilunderleverantörerna ser positivt på ett avskaffande av förmögenhetsskatten.

Det finns många viktiga frågor som bör tas upp i en kommande skattereform. Svenskt Näringsliv kommer att på olika sätt komma med konstruktiva förslag. Helt klart är dock att de försöksballonger som kommit hittills om höjda skatter inte kan betraktas som realistiska. För Sverige som redan har världens högsta skatter är det avgörande att värna skattebasen - att ha något kvar att beskatta i Sverige. Därför måste en skattreform handla om fler i arbete och ökade möjligheter för företagande. Det måste finnas företag och jobb i Sverige. Därför brådskar det med avskaffande av förmögenhetsskatt och rimligare 3:12-regler för landets småföretagare.

Krister Andersson Helén Selemark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons