Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det motsägelsefulla Europa

Annons

Svenska folket har för dåliga kunskaper om EU. Det anser EU-2004-kommittén och föreslår att regeringen inrättar en myndighet som skall ge bidrag till organisationer som vill informera om EU.

Det är ett bra initiativ. Förhoppningsvis kommer denna information inte att vara begränsad till EU:s ekonomiska konsekvenser (eventuella fördelar) för medlemslandet Sverige - ett ämne som allt för ofta dominerat Europadebatten i vårt land.

Det europeiska projektets huvudsyfte är fred och demokratisk utveckling. De senaste 15 åren har vi bevittnat hur de sista resterna av den totalitarism, som i decennier härskade över stora delar av vår kontinent, rasat samman. För första gången i sin historia har Europas folk fått chansen att förverkliga drömmen om fredlig samexistens i den historiskt sett mest krigiska världsdelen.

Det har varit en vision om en världsdel där värdegemenskap - pluralism, tolerans och solidaritet - snarare än geografi bestämde gränserna.

Utvecklingen under 1930-talet omintetgjorde förverkligandet av denna vision. Ekonomisk politik som präglades av isolationism och protektionism ledde till stagnation och massarbetslöshet. I Tyskland gav revanschism och social oro näring åt nazismen.

Andra världskriget var också nazismens strävan att utplåna Europatanken, där den judiska komponenten stod för pluralism, intellektuell rörlighet och gränsöverskridande. Det är värden som Hitler - med rätta! - uppfattade vara motsatsen till allt vad totalitarismen och den nazistiska människosynen representerade.

Europa har stått för många motsägelser i sin historia: kosmopolitism och inskränkt nationalism, humanism och barbari. Så är det alltjämt. De senaste 15 åren har bilden av det motsägelsefulla Europa ytterligare bekräftats: barbariet har ännu en gång visat sig vara en lika levande del av det europeiska arvet som humanismen - krigen i det forna Jugoslavien är en blodig påminnelse om detta.

Dagens Europa är å ena sidan strävan att öppna gränser, att värna om mänskliga rättigheter, att främja handel och kontakter, och att slå vakt om minoriteternas kultur. Å andra sidan: ökad främlingsfientlighet, nynazism och antisemitism, antiamerikanism, passivitet under folkmorden på Balkan (blodbaden i hjärtat av Europa stoppades först när det hatade USA:s trupper ingrep), handfallenhet inför det nya totalitära hotet, islamismen.

Europeiska unionen har den här våren utvidgats med tio medlemmar. De tidigare kommunistländerna kommer förhoppningsvis att kunna påverka resten av EU till en mer bestämd hållning gentemot vår tids totalitarism, den militanta islamismen, som utgör ett hot mot allt vad europeiska värderingar förväntas stå för.

Det finns de som även hoppas att de nya EU-medlemmarna - många av dem med mycket goda relationer med Israel - kommer att kunna påverka den europeiska Mellanösternpolitiken i en mer balanserad riktning.

Men samtidigt finns det en risk att den folkliga främlingsfientligheten och intoleransen - riktad mot judar, romer och homosexuella - som på senare tid fått fritt spelrum i de nya demokratierna i det gränslösa Europa samarbetar med och inspirerar högerextrema och nynazistiska opinioner i Väst. Det finns också en risk att de nya medlemstaterna anpassar sig till Bryssels linje vad beträffar relationer till USA, Irak, Mellanösternkonflikten och andra utrikespolitiska frågor.

"Om man skall vara europé måste man ställa sig bakom vissa normer. Deras beståndsdelar är humanistiska värderingar och ideal om pluralistisk demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter", skrev den polska demokratiska rörelsens ledare fram till kommunismens fall, Adam Michnik, när demokratin infördes i Polen.

"Vår region", skrev den ungerske författaren György Konrad i en essä när Berlinmuren föll, "har aldrig tidigare haft en så gynnsam historisk chans som nu när gränserna öppnas."

Europas gränser är inte en fråga om geografi utan om värderingar. Det är om dessa självklarheter informationskampanjen om EU i första hand bör handla.

JACKIE JAKUBOWSKI

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons