Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det verkar långsökt att ändra lagen

Annons

För det första så skulle vi vilja upplysa Stig Reinholdsson om att vi vid flera tidigare tillfällen deltagit i denna debatt i VLT tillsammans och även var för sig. För det andra så tänker vi inte gå in på sjukvårdspolitiska detaljfrågor, utan konstaterar att Västmanland har under en längre tid haft ett familjeläkarsystem där driftansvaret varit en blandning mellan egen regi från landstingets sida och privat anslutna familjeläkarenheter. Modellen har fungerat väl och i oss båda haft försvarare när modellen från vissa håll kritiserats för att socialdemokraterna i Västmanland privatiserat sjukvården.

Läkarföreningen är mer än väl medveten om vilka lagar som gäller när offentlig verksamhet anlitar privata utförare. Både länsrätt och kammarrätt har dessutom i helt entydiga domslut slagit fast vad som gäller. Regeringsrätten slutligen, såg ingen anledning att ta upp frågan.

Problemet är väl snarast att läkarföreningen tycker sig stå över de lagar som stiftats av Sveriges riksdag och de domslut som lämnats. Vad läkarföreningen egentligen tycker, men som Stig Reinholdsson inte skriver, är att Lagen om offentlig upphandling är bra så länge den inte stör de privata läkarna. Så länge som det stannar vid att städpersonal, bussförare och undersköterskor får byta arbetsgivare, så är det i sin ordning. När lagen berör Reinholdssons egen yrkeskår då skjuter han patienterna framför sig i syfte att rädda sitt eget skinn. Nej, Reinholdsson vill för läkarna införa ett system som liknar det gamla "sotningsmonopolet".

Har man väl fått in foten som privat läkare i offentlig

finansierad sjukvård så gäller evighetskontrakt vars innehåll inte får ifrågasättas av den som betalar.

Från socialdemokratiskt håll har vi inte varit de ivrigaste tillskyndarna när det gäller Lagen om offentlig upphandlings utbyggnad. Den samlade borgerligheten, som gång på gång hävdat att allt i offentlig tjänst skall upphandlas på såväl lokal, regional som nationell nivå gömmer sig just nu i de västmanländska buskarna och minns ingenting av vad de tidigare har krävt.

Att kontinuiteten för patienten är viktig när det gäller familjeläkare, likväl som annan vårdpersonal, är vi de första att skriva under på. Problemet är väl att den aldrig kan garanteras fullt ut i något system. Landstingsanställda läkare kan byta arbetsplats likväl som privata vilket också sker och även då drabbar patienten.

Om den sammantagna bilden trots allt blir att den modell som under lång tid ansetts som föredömlig i Västmanland inte klarar av den hantering som Lagen om offentlig upphandling föreskriver får väl landstinget överväga om den ska överges och att sjukvården i vårt län, liksom i många andra landsting, endast ska drivas i offentlig regi. Då får läkarna arbetsro, kan stanna på sin arbetsplats tills pensionen inträder och alltid finnas till hands för "sina" patienter.

Att däremot ändra lagen så att den undantar endast en yrkesgrupp verkar lite väl långsökt. Att gå längre och se över hur hela lagen fungerar har ingen borgerlig politiker så här långt varit intresserad av om det inte handlar om att skyldigheten att upphandla ska utvidgas. Det senare gillar ju inte Reinholdsson, inte i vart fall om hans egen yrkeskår berörs.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

GÖRAN MAGNUSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons