Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Digital journal för högre kvalitet och bättre patientsäkerhet

Annons

Landstinget Västmanlands mål med införande av en digital journal är förbättrad patientsäkerhet. I den digitala journalen samlas all relevant information om patienten - tidigare sjukdomar, remisser, röntgenresultat, labbprover, läkemedel etcetera. Oavsett om du som patient besöker en familjeläkare, en klinik eller kommer in till sjukhuset med ambulans så har vårdpersonalen all nödvändig information snabbt tillgänglig.

Så tror många patienter att det fungerar redan nu, men så är dettyvärr inte. Information om patienten finns idag spridd i olika klinikers och mottagningars arkivskåp. För vårdens kvalitet och fortsatta utveckling är därför en digital journal oumbärlig.

Problemet är att den digitala journalen är ett väldigt komplext system. Information från en mängd vitt skilda IT-system ska blixtsnabbt hämtas, bearbetas och visas för vårdpersonalen.

I dag finns inget optimalt och komplett system för en digital journal, som i alla detaljer passar varje medarbetares behov. Frågan är också om det perfekta systemet någonsin kommer att finnas, med tanke på vårdens snabba utveckling och ökade krav.

En rad landsting har trots bristerna redan infört eller är på väg att införa den digitala journalen. Skälet är att dagens journalsystem tillför vården så mycket

i vårdkvalitet och patientsäkerhet jämfört med pappersjournalen.

Flera av landstingen har i likhet med Västmanland valt journalsystemet Cosmic. Det är helt riktigt som läkarföreningen skriver att Cosmic fått kritik, särskilt när det var relativt nytt och oprövat. Sedan dess har mycket hänt, framför allt att säkerheten i systemet förbättrats avsevärt, och utvecklingen fortsätter i snabb takt. I dag är Cosmic väl beprövat med tiotusentals dagliga användare.

Därför är det i grunden inte svårt att besluta om införande av Cosmic även i Västmanland. Vi väljer ett journalsystem som flera andra landsting ansett vara det bästa och som vi själva provat och utvärderat. Vi fortsätter emellertid att hävda försiktighetsprincipen, och väljer i ett första steg att införa de delar av Cosmic vi verkligen vet fungerar väl.

Vi kan nämna att i det fleråriga projektet har ambitionen varit att involvera alla berörda yrkesgrupper. Tyvärr har intresset från läkargruppen tidigare varit svagt. Vi välkomnar det engagemang som nu kommer till uttryck.

Slutligen bör nämnas att en digital journal innebär en mycket stor förändringsprocess i landstinget. Det handlar inte bara om införandet av ett IT-stöd. Den digitala journalen kommer att påverka hela vårdens arbetssätt och ger helt andra möjligheter till förbättrad kvalitet och säkerhet.

Som de flesta vet innebär emellertid stora förändringar påfrestningar på en organisation. Vi ska göra allt vi kan för att belastningen på vården ska bli så liten som möjligt, men ber samtidigt om överseende om allt inte fungerar perfekt från första dagen. Målet är att vi med den digitala journalen som grund ska kunna erbjuda västmanlänningarna ännu bättre vård.

Monica Berglund

landstingsdirektör

Tomas Högström (m)

landstingsstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons